dijous, 20 de desembre del 2012

Canvi alcaldia a Ulldecona PP-CIU-UGI

 
Aquesta setmana hem canviat d’alcalde a Ulldecona, acte que respon al pacte de govern anunciat després de les passades eleccions municipals del 2011 en que la candidatura socialista, que jo mateixa encapçalava, va ser de nou la més votada. L'opció escollida per governar, però, va ser una altra. Per afinitat ideològica, per afinitat personal i per interessos compartits, PP, CiU i UGI van decidir tirar endavant un pacte que, sincerament penso que poc aporta al nostre poble. Aquestes són algunes de les reflexions que feia dissabte, en una sessió plenària en moltes persones, càrrecs de molts pobles del Montsià, però amb pocs veïns i veïnes d'Ulldecona.
 
Projectes de gran recorregut i de gran importància, que segur que havien de ser revisats per la situació econòmica però que simplement han estat amagats al calaix, altres que dia a dia troben impediments incomprensibles a ulls de la majoria de la ciutadania per tirar endavant, la incapacitat de pacte, no ja amb els grups de l'oposició, sinó amb les entitats, amb el teixit social, amb el poble ...  tot això acaba passant factura any i mig després del pacte. Llei de Barris, Fundació Ulldecona, l'acomiadament de treballadors mentre es contracta en salari fix a tots els regidors del govern, la falta de neteja del poble i barris, la falta d'iniciativa i la falta de projecte global per al present i futur d'Ulldecona. No tenim el rumb fixat.
 
És evident que governar no ha estat mai ni és ara una tasca fàcil i no només per problemes locals o no només imputables al govern local. La crisi financera que s'ha transformat en crisi econòmica i actualment ja en crisi social per les injustes i indiscriminades retallades a que ens sotmeten els diversos governs fa que a moltes persones se'ls acabi el temps. Els darrer any ha estat especialment dramàtic.
 
Un 25% dels xiquets i xiquetes de Catalunya ja fan només una sola menjada al dia, persones grans no poden pagar els medicaments perquè amb la seua pensió mantenen la família, l’euro per recepta, les taxes judicials, els joves aturats que veuen com el futur se'ls escapa de les mans i es veuen obligats a emigrar, descapitalitzant el nostre poble i el nostre país, altres que han deixat d'estudiar perquè no poden pagar les matrícules universitàries, persones aturades sense cap possibilitat de trobar feina i desesperades, l'afectació de les retallades en educació, que veurem d'aquí uns anys (menys mestres, més alumnes per aula, no substitucions) ....  Totes aquestes persones tenen noms i cognoms, no són només xifres ni titulars dels diaris.
 
I sí, l'Ajuntament no té competències en molts àmbits ni recursos per fer-hi front, però com a administració més propera al ciutadà ha de donar també resposta sigui directament o influint per que altres administracions, que sí tenen les competències, la donen. I s'ha de posicionar. D’entrada em permetreu els meus dubtes sobre que el nostre ajuntament, encapçalat per un o altre, sigui capaç de fer-ho.
 
Governar és ara més que mai prioritzar. I no compartim ni les prioritats d'aquest govern, ni les dels partits que hi formen part, sigui PP sigui CiU. Es barallen en públic per banderes i fronteres però ja veieu, tristament estan completament d'acord amb tota la resta.

Dit això, com hem fet sempre, els regidors i regidores del grup municipal socialista, estem a disposició del poble per afrontar amb compromís i fermesa els reptes del nostre dia a dia, amb esperit constructiu i amb projectes de present i futur, amb anàlisis realistes de què està passant.
La Sra. Alcaldessa sap que ens trobarà sempre si vol un debat seriós i rigorós, i no un debat de titulars amb falta de coneixement, inexactitus i falsetats com els que vivim i escoltem lamentablement els darrers mesos a nivell local. Ningú tenim una vareta màgica però sí solucions viables, que sumant-les una a una, poden ajudar a millorar la situació. I, sobretot, tenim empenta, ganes i il.lusió per continuar treballant pel nostre poble.
 
Igual que ja ho vaig fer al ple, felicitar també des d’aquí a la Sra. Alcaldessa, a qui en nom propi i del grup socialista, li desitgem els màxims encerts pel bé d'Ulldecona, dels Valentins, barri Castell, Sant Joan del pas, les Ventalles i la Miliana, pel bé de totes les persones que som i vivim al nostre poble.
 
Moltes gràcies i visca Ulldecona
 
La fotografia correspon a l'inici actual mandal, juny 2011

dilluns, 3 de desembre del 2012

Més impostos, menys serveis i el poble abandonat #Ulldecona


Els quatre regidors del grup municipal socialista hem votat en contra dels pressupostos de l'Ajuntament d'Ulldecona per al 2013, aprovats únicament amb els vots del govern (PP-CIU-UGI) en el ple extraordinari celebrat aquest dilluns a la nit. El pressupost consolidat (Ajuntament, Institut Municipal d'Esports i Societat Municipal Ulldecona Activa) contempla uns ingressos de 5.951.430 euros i unes despeses de 5.013.557 euros. Les inversions ascendeixen únicament a 45.913 euros i les partides socials i culturals baixen més d'un 20% en el seu conjunt.

Pensem que aquests números no responen a les necessitats que avui té el poble i, són, a més, paper mullat, perquè es basen de sortida amb unes dades del 2012 que ja s'han incomplert. En l'exercici actual, només s'ha recaptat, a data 31 d'octubre, 4.636.392 euros dels 9.602.312 pressupostats i dubtem que si en deu mesos l'ajuntament ha ingressat només 4'6 milions, els quasi 5 que falten els puguin cobrar en 2 mesos. De les 53 partides d'ingressos previstes al 2012, només en quatre s'han complert les previsions del govern (i una és la de multes de circulació). La resta, llicències urbanístiques, recollida escombreries, recaptació festes, subvencions, obertura d'establiments i altres han estat significativament inferiors. Ara, agafen les partides inicials de l'any passat, sabent que ja no es compliran, i les tornen a pujar, per exemple, l'impost sobre activitats econòmiques que passa de 170.000 euros (2012) a 200.000 euros (2013).

Són uns pressupostos ficticis com el propi interventor posa de manifest en l'informe pertinent, en que assegura que no estan prou ajustats "al potencial contributiu i recaptatori en quant a ingressos, en opinió de l'informant calculats a l'alça". Així mateix, en la memòria del pressupost consolidat, signada pel propi Alcalde, Celestí Hervas assegura textualment que "els ingressos estan sobredimensionats i és més que probable que no es compleixen en la seva totalitat".

En l'apartat de despeses, són insuficients la partida de 70.000 euros de manteniment de via pública, donat a més l'estat d'abandonament en que es troba el poble, la partida de 10.000 euros en camins (s'imcompleix el compromís de destinar-hi la recaptació de l'IBI de rústica) i injusta la retallada de les subvencions a les entitats culturals, esportives i, sobretot, a les de caire social i/o atenció a les persones. Lamentem a més que la única partida per als barris sigui l'enllumenat de les Ventalles i no hi consti ni un euro per als Valentins, barri Castell, Sant Joan del Pas ni la Miliana.

És evident que en temps difícils s'ha de prioritzar, però precisament per això ens costa tant d'entendre que la màxima prioritat de l'Ajuntament sigui canviar l'oficina de Turisme de lloc i no augmentar la partida d'atenció a les persones o les partides caire social, la neteja del poble, la reparació de camins o alguna mesura de dinamització econòmica. En uns pressupostos hi ha ingressos i despeses i és trist que el govern d'Ulldecona sempre opti per retallar despeses i mai per estudiar, per exemple, com treure més rendiment al patrimoni públic o com incrementar la recaptació; quan toquen els ingressos, sempre recau sobre els mateixos, els treballadors/es, els aturats o els jubilats. En el mateix ple s'ha augmentat un 3% el preu de l'aigua, també amb els nostres vots en contra, per això hem demanat un estudi dels beneficis del preu de venta del m3 d'aigua i hem proposat que l'increment de l'IPC sigui assumit per la pròpia empresa concessionària. Lamentem que els pressupostos 2013 només comportin  més impostos, menys serveis, i el poble abandonat.