dijous, 19 de desembre del 2013

Reflexions sobre les polítiques d'infància: molta foto i res mésHi ha clares contradiccions entre el que diu i escriu el govern i el que pressuposta i acaba fent en polítiques d’infància a Catalunya. I aquest és el drama, sumat a que s’intenta amagar els problemes i negar la realitat.  

A Catalunya tenim un fantàstic Pacte per la Infància, en el que nombroses persones i entitats han dedicat el seu temps i han esmerçat esforços: però l’índex de pobresa infantil continua incrementant-se de manera alarmant, cada dia que passa més xiquets i xiquetes pateixen malnutrició, tenen problemes d’accés als serveis de salut, inclús se’ls posen traves en l’accés a l’educació o es vulnera el dret al lleure per raons econòmiques i es detecten cada vegada més famílies amb dificultats per pagar les activitats extraescolars o les sortides i excursions que es fan en horari lectiu i això és discriminació cap aquests infants.

Avui tenir un salari a la família ja no és garantia de benestar i cada vegada s’apliquen barems més restrictius per atorgar prestacions. I, en no garantir drets subjectius ens trobem una societat cada cop més empobrida en la que només els que ja han caigut en la pobresa quasi extrema accedeixen als ajuts i prestacions i aquells que estan en risc d’exclusió o poden estar-ho no. Per tant el que acaba passant és que transcorreguts uns mesos sense feina i sense ingressos, s’acaba caient en la pobresa més absoluta precisament per no poder accedir a aquestes ajudes. Quan això passa i els governs no hi posen les mesures per evitar-ho (que no només són recursos econòmics sinó major i millor coordinació interdepartamental i interadministrativa) el sistema de protecció social que garanteix la igualtat d’oportunitats es trenca.

Si entrem en l’àmbit dels infants tutelats acollits en centres la llista de vulneració de drets seria tant llarga que no acabaríem, tal com hem conegut en el recent informe del Síndic de Greuges. Hi ha nens tutelats ingressats en plantes oncològiques que passen hores sense acompanyament, i només són hores gràcies a la implicació dels professionals tants dels propis centres d’acolliment, residencials o cases d’infants o dels professionals dels centres hospitalaris perquè si no serien dies sencers. I això passa avui a Catalunya.  

I la resposta a aquests problemes per part del govern quina és? Mesures de suposada eficiència proposades unilateralment per la DGAIA que tenen únicament un caràcter economicista, que posen en risc el model de gestió i el model tècnic actuals i que desmantellen el sistema de protecció pel que fa als serveis d’acolliment residencial.  

Com a exemple, el mòdul mèdic educatiu, que tot i no garantir tampoc les atencions necessàries als infants, servia per fer front fer front a les despeses ocasionades per ortodòncies, salut dental, ulleres, escoles d’educació especial i teràpies, fonamentalment. Ara, el govern ha pres la decisió d’eliminar-lo, provocant que moltes d’aquestes necessitats dels infants no puguin ser cobertes, minvant evidentment la qualitat de l’atenció a l’infant. I no ho diu una simple diputada del grup parlamentari socialista que està a l’oposició, és la Federació d’Entitats d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, la FEDAIA, qui demana que facin marxa enrere en aquest camí de despropòsits.

En el tema de les beques menjador, és la Federació d’Associacions de Pares de Catalunya, la FAPAC qui exigeix solucions al govern pel desgavell i els retards injustificats en l'atorgament de les beques menjador, qui demana la dimissió de la consellera Rigau posant de manifest que ha perdut la seva confiança per la seva rigidesa, la incompetència, les mentides, la manca de diàleg i de comunicació, i el menyspreu cap a les famílies i les AMPE’s.

Podríem parlar també sobre el protocol de detecció de casos de malnutrició infantil, que consta, per a sorpresa de molts, com a objectiu assolit al 100% en els propis documents de la conselleria de Benestar. En un país normal, amb un govern seriós, aquest protocol s’hauria d’haver començat a treballar amb els pediatres, infermeres, metges ... en el nostre, segons ens va explicar ahir la consellera d’ensenyament, es pacta entre generalitat i ajuntaments, s’envia a les escoles i ens diuen que la feina està feta. Es que ara ha de ser els i les mestres qui hauran de detectar casos de malnutrició? O seran els alcaldes i alcaldesses? 

Esperem i desitgem que l'acord que avui hem arrencat del govern per implementar aquest protocol durant el primer semestre de l'any 2014 es compleixi. Ens havíen assegurat que des del juliol ja estava en marxa, un altre engany que destapava fa poques setmanes la Societat Catalana de Pediatria. Estarem amatents i vigilarem el seu compromís, que se'ns dubte és un gran pas endavant quan es faci efectiu. 

Tot això, però, demostra, a banda del nul lideratge del govern. Si rasquem una mica, més enllà de les fotos i els grans titulars, lamentablement,  poca cosa més veiem del govern de Catalunya en polítiques d’infància. Les pròpies entitats comencen a denunciar el trencament de la confiança amb el departament perquè se'ls convida a participar, a fer-se la foto i, el dia després, fora ja dels objectius de les càmares, s'actua en direcció contrària i de manera unilateral. 

Us deixo l'enllaç de la presentació de la moció amb aquests temes avui al Parlament i de la rèplica final.
 

Moció sobre infància debatuda avui al Parlament


Bon dia, us copio la moció que avui hem debatut al Parlament presentada per mi mateixa en nom del grup parlamentari socialista. Al final de cada punt hi consta si ha estat aprovada o rebutjada. Després faig una valoració, ara us deixo el text complet.

1. Garantir les beques menjador com a dret subjectiu per tal que aquells infants de les famílies que no puguin fer front al pagament del menjador escolar la tinguin garantida cobrint el 100% del seu cost en els casos que sigui necessari.  Rebutjat: CIU i ERC voten en contra

2. Recuperar progressivament de les prestacions per fills a càrrec, parts múltiples, adopcions i acolliments, i garantir per al 2014 que totes aquelles famílies amb ingressos inferiors a 35.000 euros puguin rebre-la. Rebutjat: CIU i ERC voten en contra – PP i CUP Abstenció 

3. Implementar, durant el primer semestre de l’any 2014, juntament amb els professionals sanitaris, educatius i de la xarxa de serveis social el protocol de detecció de malnutrició infantil. Així mateix es garantirà la continuïtat del Programa Salut i Escola. APROVAT (transacció CIU)

4. Sobre infants tutelats i famílies acollidores, el Parlament insta el Govern a:
a   a) Abonar als menors que han deixat d’estar tutelats en el període de vigència de la Instrucció 1/2012 les quantitats percebudes per la DGAIA en concepte de prestació d’orfenesa i prestació per fill a càrrec de què han estat beneficiaris durant el temps de tutela.  Rebutjat: CIU i ERC voten en contra
     b) Estudiar mecanismes per garantir el compliment de l’article 51 de la Llei de drets i oportunitats de la infància i l’adolescència. APROVAT
c)  Garantir, tal i com preveu la llei 11/2007, que tots els centres de protecció disposin d’un sistema intern de recepció, seguiment i resolució de suggeriments i queixes i que donin a conèixer la carta dels drets i deures dels nens i nenes adolescents que viuen en centres, que inclou, entre d’altres com adreçar-se a un tutor, director de centre, a la direcció general d’atenció a la infància i adolescència, o al síndic de greuges per a formular una queixa o un suggeriment. APROVAT  (transacció CIU)
d) Garantir la continuïtat del mòdul mèdic-educatiu en els centres d’acolliment, centres residencials d’acció educativa, centres residencials d’educació intensiva i cases d’infants. Rebutjat: CIU i ERC voten en contra
e) Millorar progressivament la retribució a les famílies que acullen nens amb condicions físiques i psíquiques especials i garantir la continuïtat de les unitats convencionals d’acció educativa. Rebutjat: CIU i ERC voten en contra
f    f) Aturar les mesures d’eficiència en la gestió i concertació de places residencials per a infants i adolescents en situació de desemparament o guarda protectora, proposades per DGAIA de cara als contractes del 2014 (unificació de mòduls dels CRAE concertats als mòduls tipus, no pagament de les places no ocupades, no pagament de les places sobreocupades). Esmena ICV - Rebutjat: CIU i ERC voten en contra
g) Crear una comissió bilateral DGAIA-Tercer Sector, per poder treballar i analitzar la realitat dels Serveis d’Acolliment Residencials i fer propostes més enllà de criteris economicistes.   Esmena ICV - Rebutjat: CIU i ERC voten en contra

5. Desenvolupar una política de salut mental infantil que inclogui la promoció del benestar emocional i la prevenció de les malalties mentals a l’escola i en el sistema d’atenció primària de salut.  APROVADA (Esmena PP)

dimarts, 17 de desembre del 2013

Uns pressupostos fets "de pressa i corrent"

Nota de premsa Socialistes Ulldecona. Foto: Més Ebre
 
 
El grup municipal Socialista va votar ahir en contra del pressupost de l'Ajuntament d'Ulldecona per al 2014 que ascendeix a 5.449.920 euros en ingressos i 5.196.829 en despeses, desnivellat per absorbir el romanent negatiu de tresoreria del 2012, superior als 230.000 euros, "fet que posa de manifest la incapacitat del govern municipal per quadrar i complir els números". 
Els socialistes han destacat la dràstica baixada que es preveu en el capítol d'ingressos respecte a l'any en curs. Aquest 2013 el pressupost definitiu d'ingressos se situa en 7.201.223 euros, dels quals només s'han recaptat 1.857.008 euros a data 31 d'octubre. A banda, hi ha 2.654.332 euros en drets pendents de cobrament a la mateixa data i, per tant, la diferència amb el pressupost inicial se situa en -2.689.882 euros (negatiu). En despeses, la quantitat pressupostada del 2013 és de 6.263.370 euros i la gastada 4.293.918 euros, per tant, queden només a finals d'octubre, 1.969.452 euros.
Segons la portaveu socialista, Núria Ventura, “això demostra que els pressupostos actuals eren temeraris i que no estaven anivellats, ja que a data 31 d'octubre hi ha una diferència entre els ingressos i les despeses entorn als 720.430 euros, que evidentment es reduirà en el darrer trimestre, però no es compliran els números previstos, igual que ja va passar el 2012, amb 230.000 euros de diferència”. Ventura assegura que “amb aquests precedents, lluny de buscar solucions i fer uns números millors, el govern fa els pressupostos del proper 2014 de pressa i corrent, sense cap rigor, amb errors importants, i preveient algunes partides que són clarament impossibles de complir, tant en ingressos com en despeses”. Com a exemple, els 80.000 euros d'impost d'obres, dels quals enguany només s'ha ingressat la meitat, o les diferents partides de subvencions d'altres administracions. La regidora ha denunciat que “el govern ha renunciat a ingressar més diners” i s'ha mostrat sorpresa perquè no s'incorporin, entre altres, els diners provinents de la gestió privatitzada del turisme i sí en canvi les despeses d'aquest àmbit (manteniment equipaments com l'Ermita, llum, aigua i altres serveis d'equipaments turístics, els propis salaris dels treballadors que presten els seus serveis per a benefici privat o la publicitat) o que es redueixin els ingressos de festes en un any de Quinquennals. Respecte a la partida de despesa de festes, cal destacar que enguany ja porten gastats 230.000 euros i per l'any que ve només en preveuen 200.000 euros, reconeixent el govern que ja l'augmentaran quan toqui.
En el capítol de despeses, es continua retallant partides socials com la subvenció de la Fundació Ulldecona, que passa de 30.000 euros a 15.000 euros. Ventura ha lamentat que “una entitat com la Fundació, sense ànim de lucre, i que reverteix els seus ingressos en serveis públics d'atenció a les persones amb gran professionalitat i qualitat, a banda de generar ocupació” rebi un quantitat tan ridícula com 15.000 euros, “que és gairebé el mateix que el govern es gasta en els seus sous només en un mes, en publicitat o en pintura”. Aquesta és una mostra més de les prioritats del govern de CIU-PP-UGI. Així mateix, la portaveu socialista ha preguntat perquè “es contempla una partida d'ingressos de 53.000 euros provinent del Departament d'Ensenyament per a l'escola de música i només s'ha previst una subvenció a l'escola de 43.500 euros”, punt que ha quedat sense contestar.
Els socialistes han criticat també que l'Ajuntament s'hagi de fer càrrec un any més del transport escolar dels alumnes dels barris quan la despesa correspon a la Generalitat i ha alertat que properament aquests es quedaran sense el dret a menjador gratuït.
D'altra banda, els socialistes han lamentat que els pressupostos no preveuen cap inversió destacada i deixen al calaix projectes de gran rellevància per al municipi com la Llei de Barris (Biblioteca i Arxiu, arranjament de carrers del nucli antic entre altres), l'Agenda 21, la rehabilitació del Teatre Orfeó Montsià o el Pla d'Ordenació Urbana Municipal.
Segons Ventura, els pressupostos certifiquen el camí emprès per l'actual govern municipal fa tres anys  “de retallada de serveis i augment d'impostos, que ens porta a tindre un poble abandonat per part d'un govern que no garanteix el manteniment ordinari del municipi i no té cap ambició de futur”. Per tot això, el grup socialista hi ha votat en contra.

diumenge, 15 de desembre del 2013

Sobre malalties neurodegeneratives, la marató de TV3 i la Fundació Ulldecona. GRÀCIES !Ara fa just deu anys empreniem un camí sense retorn a Ulldecona que ens portaria a ser un referent en el camp de l'atenció a les persones que pateixen malalties neurodegeneratives i a les seves famílies. Ara fa just deu anys començava un Taller d'Ocupació impulsat per l'Ajuntament d'Ulldecona i subvencionat pel SOC. Una directora, una monitora i 8 alumnes-treballadores iniciaven la seva formació d'un any (teòrica i pràctica) com a auxiliars d'ajuda a domicili. Allò va ser l'embrió del que avui és la Fundació Ulldecona. I crec que és de justícia recordar en aquest moment l'esforç i la dedicació d'aquelles 10 persones i totes les que després han format part d'aquest gran projecte. Ja llavors hi havia qui ens dèia que "on anàvem", que no fariem res, i hi havia qui ja mostrava recels per un projecte del que ens hem de sentir orgullosos com a poble. Un projecte que inclou atenció a les persones dependents amb malalties neurodegeneratives, atenció i formació a les seves famílies, activitats de conciliació de la vida familiar i laboral, activitats educatives, inserció laboral per a col.lectius d'especial dificultat i tantes altres potes imprescindibles per a l'estat del benestar.

Les centenars de persones que han estat ateses a domicili o a l'espai de respir aquests darrers anys, els xiquets i xiquetes que aprenen i disfruten al Lúdik o a les activitats d'estiu, els que van al menjador escolar, tots ells i les seues famílies saben de què parlo. A poc a poc la Fundació ha anat ampliant serveis amb l'objectiu de ser autosuficient, incorporant per exemple el servei de neteja, amb la mateixa professionalitat i discreció que sempre ens ha caracteritzat. Vaig ser-ne membre impulsora, fundadora i ara continuo formant part del Patronat de la Fundació, com altres que tant han fet per construir un pilar fonamental de l'atenció a les persones al nostre poble. I em sento plenament satisfeta de la feina feta i de la que queda per fer. No poso noms, cadascú sap el paper que ha jugat i sempre correria el risc de deixar-me a algú, però alt i clar: GRÀCIES!. De tot cor, avui més que mai.

Perquè? Per què és cert que tot això està en risc per la irresponsabilitat dels nostres governants actuals, que mai han cregut en la Fundació Ulldecona. Està en risc pels interessos d'aquells que volen anteposar els seus beneficis personals als col.lectius i dels que els ho permeten. Avui precisament que tots es fan la foto col.laborant amb la Marató de TV3. I parlo dels governants, no de les persones individuals que honestament volen contribuir a un món més just, que ningú ho malinterprete intencionadament. Parlo d'aquells que malparlen d'entitats sense ànim de lucre davant de les càmares simplement perquè 31 treballadors/es reclamen allò que els pertoca, el seu salari. Molt merescut, per altra banda. Entre setmana critiquen, no paguen i planifiquen com asfixiar la Fundació, i en cap de setmana es posen a la foto volent demostrar que són solidaris. Parlo d'aquells que no entenen que sumant tots i totes en sortim beneficiats.

La mobilització en dies com avui per la Marató TV3 o fa unes setmanes pel Gran Recapte, en favor dels més febles, ens ha de fer sentir orgullosos del nostre poble i del nostre país. Un exemple de solidaritat que es veu poques vegades i que ens ajuda de nou a confiar en la societat. Veure avui el camp de futbol de l'escola ple, impressiona, i cal felicitar a tots els que han participat i als seus organitzadors. Ara bé, la solidaritat veïnal i el compromís individual no soluciona cap problema estructural, al contrari, pot arribar a amagar la realitat i a consolidar un sistema exclusivament caritatiu, si no va acompanyada d'accions reals per part dels nostres governs. I això és el que està passant actualment a Catalunya i també a Ulldecona. Fotos moltes, compromisos cap. Paraules que s'endú el vent, perquè a l'hora de la veritat els més febles (treballadors, dependents, famílies en dificultats ...) queden abandonats a la seua sort. 

Fa deu anys es començava a gestar aquest gran projecte que avui es una realitat i que es diu Fundació Ulldecona. Enhorabona i per molts més !

Les fotos són de Josep R. Martínez i de Ferran Calvo (facebook)


Entrades d'anys anteriors relacionades amb aquest escrit :

* Escrit del 21 de Febrer del 2011
* Notícia 2 de març del 2011
* Notícia 16 de març del 2010

dimecres, 4 de desembre del 2013

Reclamem més agilitat en el desplegament de la Llei de drets i oportunitats de la infància i l'adolescència i el Pacte per la Infància

La diputada socialista Núria Ventura ha interpel·lat avui a la consellera de Benestar i Família, Neus Munté, sobre la preocupant situació de la infància a Catalunya amb 300.000 infants i joves en situació de vulnerabilitat i un 26,4% en risc de pobresa, més de vuit punts per damunt de l’any 2008. Ventura ha insistit en que no es pot fer política de bones intencions sinó que s’ha de dotar de recursos i desenvolupar tant els acords del Pacte per la Infància com la Llei dels Drets i oportunitats en la infància i l’adolescència. “Del 2008 al 2013 han crescut en un 223% els usuaris que han hagut de ser atesos pels bancs d’aliments; avui s’està atenent a més de 12.000 nadons de zero a dos anys i a 28.200 infants de dos a vuit anys que no poden menjar” ha recordat. Per això ha estat contundent: “Ni més papers ni més paraules, el que calen són recursos i que es compleixi allò que hem acordat per acabar amb la greu problemàtica que pateixen els infants, per acabar amb l’exclusió social i per garantir la igualtat d’oportunitats”.

Ventura també ha criticat l’incompliment per part del Govern per tal de resoldre els expedients de les beques menjador abans del mes de novembre. A la vegada ha recriminat al govern que ja fa sis mesos que va anunciar un protocol per detectar la malnutrició infantil que encara avui no coneixen ni els pediatres. “La prioritat és la política familiar global, amb serveis educatius i sanitaris, la conciliació de la vida familiar i laboral”, ha recordat, denunciant que “el que el govern fa en anar en sentit contrari, quan més es necessita, més retalla”.

Ventura ha fet referència també a la situació que pateixen els infants tutelats i les famílies acollidores i ha reclamat solucions als problemes que fa mesos denuncien. Aquesta mateixa setmana un nou informe del Síndic de Greuges demanava a l’administració catalana criteris clars per a l’acolliment, més inversió, un procediment de queixa per als infants i alertava de les carències en el control de l’acollida, entre altres qüestions. En aquest sentit, Ventura hi ha afegit la demanda de compliment de l’article 51 de la Llei 14/2010, segons el qual l´infant o l´adolescent en situació de desemparament o d´acolliment familiar té un dret preferent a l´escolarització en el centre escolar més adequat a les seves circumstàncies personals i la persona o família acollidora de l´infant té la prioritat d´optar pel centre educatiu més proper al domicili familiar o laboral o, si és el cas, pel centre en què estiguin escolaritzats els seus fills.

Respecte a la problemàtica de les pensions no abonades als infants tutelat ha insistit en la necessitat de deixar sense efecte la instrucció 1/2012, de 24 de febrer, sobre les presentacions i les pensions del sistema de la seguretat social de les quals són beneficiaris els infants i adolescents tutelats per la Generalitat de Catalunya amb efectes des del dia en què es va establir la norma i ha demanat que s’aboni als les quantitats percebudes per la DGAIA en concepte de prestació d’orfenesa i prestació per fill a càrrec de què han estat beneficiaris durant el temps de tutela. Finalment ha denunciat les intencions del Departament de suprimir el mòdul mèdic educatiu per als infants o adolescents en situació de desemparament o guarda protectora. “Que fem amb els infants dels Centres d’Acolliment, Centres residencials d’acció educativa, Centres residencials d’educació intensiva o Cases d’infants que tinguin malalties greus i necessitin llargs tractaments?”, s’ha preguntat la diputada.

dilluns, 2 de desembre del 2013

Ventura acusa CiU d’amagar al calaix el projecte del nou hospital de les Terres de l'Ebre


Notícia publicada a Marfanta - Diari Digital Terres de l'Ebre

La diputada del PSC al Parlament, Núria Ventura, ha acusat aquest dilluns la Generalitat d’haver deixat al calaix el projecte del nou hospital de les Terres de l’Ebre, que havia de construir-se en el pla parcial de la Farinera de Tortosa. Durant una entrevista a l’informatiu matinal de Canal 21 Ebre, Ventura ha lamentat que el pressupost de la Generalitat per al 2014 no haja inclòs cap partida per al projecte constructiu del nou hospital.

En aquest sentit, la diputada socialista ha afirmat que -en una situació de crisi econòmica com l’actual- es podria entendre una reprogramació de les prioritats inversores del govern català. Però Ventura ha afirmat que el govern de Convergència i Unió ha anat encara més enllà, ja que ha amagat el projecte del nou hospital al calaix, i ara “ningú recorda” que era un equipament absolutament “necessari i vital” per a les Terres de l’Ebre.

En la mateixa entrevista, la també primera secretària del PSC ha remarcat que hi ha uns 25 municipis de les Terres de l’Ebre que no rebran cap euro del pressupost del govern per al 2014. A més, Ventura ha insistit que el pressupost de la Generalitat ha oblidat algunes inversions importants, com els nous instituts de Sant Carles de la Ràpita i Tortosa, o el desdoblament de l’eix de l’Ebre. A més, recentment, el govern s’ha compromès a publicar el projecte del desdoblament de la C-12, però les iniciatives parlamentàries del PSC i el PP no van aconseguir arrencar a CiU un compromís per al 2014.

El PSC ha presentat un total de 58 esmenes per millorar el pressupost de la Generalitat específiques per a les Terres de l’Ebre, a més d’un total de 400 al·legacions que també afecten les poblacions del territori. Per exemple, els socialistes reclamen una solució per a les depuradores de l’Ebre que no passe per la seua privatització. Ventura ha insistit que els 18 milions d’euros d’inversió per a l’Ebre suposen una xifra ridícula i que aquests no són els pressupostos que el territori necessita per sortir “del forat” en què es troben.

dijous, 28 de novembre del 2013

3er Congrès OLIVAT a Santa Bàrbara, Ulldecona i Godall


El proper cap de setmana Sant Bàrbara, Ulldecona i Godall acolliran la 3a Trobada d'Olis Territori del Sénia, organitzat per la Mancomunitat de la Taula del Sénia, l'Associació, els ajuntaments respectius i en estreta col.laboració amb altres administracions i organismes tant públics com privats. No he amagat mai que considero les oliveres mil.lenàries un valuòs tresor que hem de preservar i protegir, alhora que aprofitar (en el bon sentit de la paraula) com a motor de desenvolupament social, cultural, mediambiental i econòmic. Tampoc us amagaré ara que em sento satisfeta i orgullosa que, com a mínim en aquest àmbit, els projectes iniciats pel govern del que vaig formar part del 2003 al 2011 a Ulldecona, tinguin continuïtat i continuen creixent, no hagin estat, en canvi, retallats en excès o eliminats directament com altres tant de l'àmbit econòmic com social. Us deixo la nota de premsa emesa per la Mancomunitat de la Taula del Senia amb la informació sobre la Trobada i el Congrès.

"Després de la posta en valor de les oliveres mil•lenàries del Territori Sénia i el seu oli i, també, de la millora de la qualitat dels olis monovarietals de la zona: Farga, Morruda, Sevillenca i Empeltre (gràcies al projecte de les Oliveres mil•lenàries amb l'ajut del Ministeri), la Mancomunitat de la Taula del Sénia ha impulsat un nou projecte OLIVAT. Olis Varietats Tradicionals Territori Sénia, motor desenvolupament local que ha estat subvencionat pel SOC (Servei d'Ocupació de Catalunya) i el FSE (Fons Social Europeu), que s'està executant enguany i que es presentarà públicament dintre de la 3ª Trobada que es celebra esta setmana (del dijous al dissabte):
- Dijous 28/11 (19h) a SANTA BÀRBARA, presentació del nou oli VIA AUGUSTA,
- Divendres 29/11 (tot el dia) a ULLDECONA, 3r Congrés OLIVAT
- Dissabte 30/11 (9h) a GODALL, Vivència de l'elaboració de l'oli.

El projecte OLIVAT el porta a terme la Mancomunitat de la Taula del Sénia, però té la col•laboració de diversos sectors econòmics i socials del Territori. Cal destacar que ara són 10 els molins productors d'oli que participen: 5 catalans, 4 valencians i 1 de la part aragonesa, però a més també col•laboren uns 50 Restaurants de tota la zona i fins i tot han començat a treballar altres grups.

El projecte té un eix central que és l'elaboració d'un nou oli de cupatge controlat, identificatiu del Territori Sénia i elaborat a partir de les varietats tradicionals de la zona (Farga, Morruda, Sevillenca i Empeltre), sota la direcció de la Fundació Alícia i el control de l'IRTA. Aquest oli es dirà VIA AUGUSTA i enguany serà produït per la pròpia Mancomunitat, a partir dels olis dels molins, i sols es farà en mostres gratuïtes per a prova i degustació i, l'any vinent, ja el faran els molins de l'Associació Territori Sénia. El dijous i divendres es presentarà l'oli, en botelles de mostra, i també el fullet divulgatiu amb algunes receptes de la Fundació Alícia elaborades per a aquest oli i que es podran degustar allí.

A més d'aquest punt destacat, també s'estan acabant de fer 3 Rutes d'oleoturisme pels 9 pobles catalans de la Mancomunitat (que es presentaran al Congrés) i també hi ha un apartat de Formació per a molins d'oli, restaurants i sector turístic i, finalment, la consolidació de Xarxes de cooperació entre molins d'oli, restaurants i agrobotigues i, fins i tot, la creació de Grups de recerca en relació al tema de les oliveres del Territori".