dimecres, 4 de desembre del 2013

Reclamem més agilitat en el desplegament de la Llei de drets i oportunitats de la infància i l'adolescència i el Pacte per la Infància

La diputada socialista Núria Ventura ha interpel·lat avui a la consellera de Benestar i Família, Neus Munté, sobre la preocupant situació de la infància a Catalunya amb 300.000 infants i joves en situació de vulnerabilitat i un 26,4% en risc de pobresa, més de vuit punts per damunt de l’any 2008. Ventura ha insistit en que no es pot fer política de bones intencions sinó que s’ha de dotar de recursos i desenvolupar tant els acords del Pacte per la Infància com la Llei dels Drets i oportunitats en la infància i l’adolescència. “Del 2008 al 2013 han crescut en un 223% els usuaris que han hagut de ser atesos pels bancs d’aliments; avui s’està atenent a més de 12.000 nadons de zero a dos anys i a 28.200 infants de dos a vuit anys que no poden menjar” ha recordat. Per això ha estat contundent: “Ni més papers ni més paraules, el que calen són recursos i que es compleixi allò que hem acordat per acabar amb la greu problemàtica que pateixen els infants, per acabar amb l’exclusió social i per garantir la igualtat d’oportunitats”.

Ventura també ha criticat l’incompliment per part del Govern per tal de resoldre els expedients de les beques menjador abans del mes de novembre. A la vegada ha recriminat al govern que ja fa sis mesos que va anunciar un protocol per detectar la malnutrició infantil que encara avui no coneixen ni els pediatres. “La prioritat és la política familiar global, amb serveis educatius i sanitaris, la conciliació de la vida familiar i laboral”, ha recordat, denunciant que “el que el govern fa en anar en sentit contrari, quan més es necessita, més retalla”.

Ventura ha fet referència també a la situació que pateixen els infants tutelats i les famílies acollidores i ha reclamat solucions als problemes que fa mesos denuncien. Aquesta mateixa setmana un nou informe del Síndic de Greuges demanava a l’administració catalana criteris clars per a l’acolliment, més inversió, un procediment de queixa per als infants i alertava de les carències en el control de l’acollida, entre altres qüestions. En aquest sentit, Ventura hi ha afegit la demanda de compliment de l’article 51 de la Llei 14/2010, segons el qual l´infant o l´adolescent en situació de desemparament o d´acolliment familiar té un dret preferent a l´escolarització en el centre escolar més adequat a les seves circumstàncies personals i la persona o família acollidora de l´infant té la prioritat d´optar pel centre educatiu més proper al domicili familiar o laboral o, si és el cas, pel centre en què estiguin escolaritzats els seus fills.

Respecte a la problemàtica de les pensions no abonades als infants tutelat ha insistit en la necessitat de deixar sense efecte la instrucció 1/2012, de 24 de febrer, sobre les presentacions i les pensions del sistema de la seguretat social de les quals són beneficiaris els infants i adolescents tutelats per la Generalitat de Catalunya amb efectes des del dia en què es va establir la norma i ha demanat que s’aboni als les quantitats percebudes per la DGAIA en concepte de prestació d’orfenesa i prestació per fill a càrrec de què han estat beneficiaris durant el temps de tutela. Finalment ha denunciat les intencions del Departament de suprimir el mòdul mèdic educatiu per als infants o adolescents en situació de desemparament o guarda protectora. “Que fem amb els infants dels Centres d’Acolliment, Centres residencials d’acció educativa, Centres residencials d’educació intensiva o Cases d’infants que tinguin malalties greus i necessitin llargs tractaments?”, s’ha preguntat la diputada.