dimarts, 17 de desembre del 2013

Uns pressupostos fets "de pressa i corrent"

Nota de premsa Socialistes Ulldecona. Foto: Més Ebre
 
 
El grup municipal Socialista va votar ahir en contra del pressupost de l'Ajuntament d'Ulldecona per al 2014 que ascendeix a 5.449.920 euros en ingressos i 5.196.829 en despeses, desnivellat per absorbir el romanent negatiu de tresoreria del 2012, superior als 230.000 euros, "fet que posa de manifest la incapacitat del govern municipal per quadrar i complir els números". 
Els socialistes han destacat la dràstica baixada que es preveu en el capítol d'ingressos respecte a l'any en curs. Aquest 2013 el pressupost definitiu d'ingressos se situa en 7.201.223 euros, dels quals només s'han recaptat 1.857.008 euros a data 31 d'octubre. A banda, hi ha 2.654.332 euros en drets pendents de cobrament a la mateixa data i, per tant, la diferència amb el pressupost inicial se situa en -2.689.882 euros (negatiu). En despeses, la quantitat pressupostada del 2013 és de 6.263.370 euros i la gastada 4.293.918 euros, per tant, queden només a finals d'octubre, 1.969.452 euros.
Segons la portaveu socialista, Núria Ventura, “això demostra que els pressupostos actuals eren temeraris i que no estaven anivellats, ja que a data 31 d'octubre hi ha una diferència entre els ingressos i les despeses entorn als 720.430 euros, que evidentment es reduirà en el darrer trimestre, però no es compliran els números previstos, igual que ja va passar el 2012, amb 230.000 euros de diferència”. Ventura assegura que “amb aquests precedents, lluny de buscar solucions i fer uns números millors, el govern fa els pressupostos del proper 2014 de pressa i corrent, sense cap rigor, amb errors importants, i preveient algunes partides que són clarament impossibles de complir, tant en ingressos com en despeses”. Com a exemple, els 80.000 euros d'impost d'obres, dels quals enguany només s'ha ingressat la meitat, o les diferents partides de subvencions d'altres administracions. La regidora ha denunciat que “el govern ha renunciat a ingressar més diners” i s'ha mostrat sorpresa perquè no s'incorporin, entre altres, els diners provinents de la gestió privatitzada del turisme i sí en canvi les despeses d'aquest àmbit (manteniment equipaments com l'Ermita, llum, aigua i altres serveis d'equipaments turístics, els propis salaris dels treballadors que presten els seus serveis per a benefici privat o la publicitat) o que es redueixin els ingressos de festes en un any de Quinquennals. Respecte a la partida de despesa de festes, cal destacar que enguany ja porten gastats 230.000 euros i per l'any que ve només en preveuen 200.000 euros, reconeixent el govern que ja l'augmentaran quan toqui.
En el capítol de despeses, es continua retallant partides socials com la subvenció de la Fundació Ulldecona, que passa de 30.000 euros a 15.000 euros. Ventura ha lamentat que “una entitat com la Fundació, sense ànim de lucre, i que reverteix els seus ingressos en serveis públics d'atenció a les persones amb gran professionalitat i qualitat, a banda de generar ocupació” rebi un quantitat tan ridícula com 15.000 euros, “que és gairebé el mateix que el govern es gasta en els seus sous només en un mes, en publicitat o en pintura”. Aquesta és una mostra més de les prioritats del govern de CIU-PP-UGI. Així mateix, la portaveu socialista ha preguntat perquè “es contempla una partida d'ingressos de 53.000 euros provinent del Departament d'Ensenyament per a l'escola de música i només s'ha previst una subvenció a l'escola de 43.500 euros”, punt que ha quedat sense contestar.
Els socialistes han criticat també que l'Ajuntament s'hagi de fer càrrec un any més del transport escolar dels alumnes dels barris quan la despesa correspon a la Generalitat i ha alertat que properament aquests es quedaran sense el dret a menjador gratuït.
D'altra banda, els socialistes han lamentat que els pressupostos no preveuen cap inversió destacada i deixen al calaix projectes de gran rellevància per al municipi com la Llei de Barris (Biblioteca i Arxiu, arranjament de carrers del nucli antic entre altres), l'Agenda 21, la rehabilitació del Teatre Orfeó Montsià o el Pla d'Ordenació Urbana Municipal.
Segons Ventura, els pressupostos certifiquen el camí emprès per l'actual govern municipal fa tres anys  “de retallada de serveis i augment d'impostos, que ens porta a tindre un poble abandonat per part d'un govern que no garanteix el manteniment ordinari del municipi i no té cap ambició de futur”. Per tot això, el grup socialista hi ha votat en contra.