divendres, 6 de febrer del 2009

SOBRE NAIXEMENTS, XECS NADÓ i LLARS D'INFANTS


Més de 1.930 famílies ebrenques ja han rebut l'ajut de 2.500 euros que dóna el Govern espanyol pel naixement o adopció d'un nadó. Això ha suposat una despesa molt superior als 4 milions i mig d’euros a l'Agència Tributària. El Govern ha anunciat, a més, que l’ajuda es mantindrà durant el 2009 i desmenteix així els rumors de les darreres setmanes, que anunciaven el contrari. Aquesta ajuda, a més, és compatible amb l’actual deducció per maternitat.

A banda d’aquests 4 milions i mig d’euros, aquestes famílies també tenen drets a gaudir d’una sèrie de prestacions econòmiques i ajuts per fills/es a càrrec fins als 3 anys, quantitats que van des dels 638 euros fins als 1.224, segons els casos. Els imports de la prestació econòmica s'atorguen cada any i, en el primer, de forma proporcional en funció del mes de naixement de l'infant.

Sempre s’ha dit que els xiquets/es arriben amb un pa baix del braç, però la realitat és que la despesa que suposa avui tindre un xiquet/a o adoptar-lo és molt important per les necessitats que natros, els grans, hem creat els darrers anys. Podríem prescindir de mil accessoris, però no ho fem. D’altra banda, només en bolquers i en llet (si l’hem de comprar) la despesa pot fer trontollar l’economia de qualsevol família. Per tot això, totes les ajudes són benvingudes, les prestacions per fills a càrrec, de la Generalitat, o la discutida però eficaç mesura, anomenada Xec Nadó, del govern espanyol.

Aquestes mesures beneficien a les famílies. Són una mostra que els governs són conscients de les dificultats que tenen moltes famílies per arribar a final de mes i també per fer compatible la vida familiar amb la feina. En aquest sentit, a més, la Generalitat està fent un esforç per augmentar les places públiques de llars d’infants arreu del territori català per fer més fàcil aquesta conciliació.

Actualment, a les Terres de l’Ebre hi ha en funcionament 20 llars d’infants municipals, 5 en procés d’ampliació, i 16 més en planificació. En total, 372 places al Baix Ebre, 314 al Montsià, 60 a la Ribera d’Ebre i 154 a la Terra Alta. La previsió és ampliar en 1.215 places més durant els dos propers cursos escolars.

En definitiva, ajudes directes a les famílies per tal de donar-los suport en uns moments tan especials (en tots els sentits) com quan acabes de tenir un fill/a i afrontes els primers anys de la seva vida.

*Article publicat avui divendres, 6 de febrer, a La Veu de l'Ebre

dimecres, 4 de febrer del 2009

EN POSITIU: 61 MESURES CONTRA LA CRISI


Ningú té la recepta miraculosa contra la greu crisi que estem patint. Així de clar ho ha dit el President de la Generalitat aquesta tarda, en la sessió de control al govern, al Parlament de Catalunya, i amb els crits de fons de centenars de treballadors aturats, de diverses empreses, que s'han manifestat avui per mostrar la seva ràbia, la seva indignació i la seva impotència davant la situació. Contestava així el President les crítiques sobre l’acció de govern fetes des de l’oposició (CiU i PP). Criden i critiquen molt, s’enfaden i gesticulen, però de moment, ni una sola proposta en positiu. Partint de la premisa anterior, ningú té la recepta miraculosa contra la crisi, hem de sumar esforços per totes les parts: governs, bancs i caixes, ciutadans/es, empresaris/es, sindicats, treballadors/es, mitjans de comunicació .... Ens costarà, però d’aquesta crisi n’hem de sortir reforçats i amb la lliçó apresa.

La última mesura acordada pel govern català és la constitució, en les properes setmanes, d’una nova línia d’avals de l’Institut Català de Finances, dotada en 500 milions d’euros, destinada a finançar el capital circulant d’empreses amb dificultats però que presenten plans de viabilitat. Una mesura sens dubte esperada i positiva per a moltes petites i mitjanes empreses que tenen problemes de liquiditat.

Des de l’abril del 2008, el Govern Català ha aprovat 61 mesures per paliar els efectes d’una crisi que sembla no tenir encara final. Aquestes mesures s’estructuren en vuit línies d’actuació: inversió pública, polítiques de promoció i millora de l’accés a l’habitatge, finançament i impuls de l’activitat empresarial, fiscalitat, polítiques actives d’ocupació i d’acció social, tràmits administratius i marc regulador, impuls i adaptació de les actuacions de caràcter estructural en curs i austeritat pressupostària.

Ara cal que comencin a donar resultat, que cadascú faci la seva feina i compleixi la seva funció i que recuperem la confiança a poc a poc. Sense aquests elements, serà molt més llarg i díficil superar la crisi.