dimecres, 23 de gener de 2008

PRESSUPOSTOS 08 ULLDECONA

Aquesta setmana hem aprovat els pressupostos de l’Ajuntament d’Ulldecona en sessió extraordinària del Ple. Nou vots a favor: cinc regidors del PSC i dos regidors d’ERC (que formem el govern), i dos més del grup independent, que ens van sorpendre amb un canvi clar d’actitut respecte a la darrera legislatura (van fer una oposició molt agressiva que possiblement no els va donar els resultats que esperaven a les urnes). Bé, en tot cas, estem molt contents d’haver definit ja les prioritats i enllestit les inversions per aquest any que ja hem començat. Hem tardat més del que és habitual en natros a aprovar els pressupostos (ho soliem fer abans d’acabar l’exercici anterior), però hem volgut concretar molt més les partides i definir les actuacions corresponents a cada àrea de govern per fer més fàcil i àgil la seva execució posterior.

El pressupost total supera els vuit milions d’euros. L’any passat vam arribar a set milions d’euros en el pressupost inicial però hem de dir que el tancament del 2007 l'acabarem fent sobre els 12 milions d’euros. Com a principal línia d’actuació, aquest any, ens hem marcat la urbanització, remodelació i arranjament de carrers. La remodelació de la Murada de Baix (com el seu nom indica, la delimitació per baix del casc antic d’Ulldecona, l’antiga muralla) s’endú una bona part de la inversió, amb 600.000 euros (hem demanat subvenció al PUOSC i en demanarem al PAM). La idea és fer un canvi integral de tot el vial, amb ceres per on es pugui caminar (no com les d’ara), amb el soterrament en part del cablejat elèctric, amb nou mobiliari urbà i nou paviment. Des que es va quitranar la Murada (deu fer més de trenta anys, jo mateixa tinc una foto de quan era ben menuda i ja ho estava) no s’ha fet cap obra d’aquestes característiques, només s’han posat pegats a tot allò que s’ha anat trencant o enfonsant, per tant, podeu fer-vos una idea de la importància de l’obra. Aquest és només un primer pas perquè el nostre projecte pretén fer això amb tots els carrers, carrerons, places i travessies d’Ulldecona.

Els pressupostos inclouen també una partida de 100.000 euros per al soterrament de la línia elèctrica de mitja tensió de l’Avinguda Ramón Salomón, 113.000 euros per a la urbanització del carrer Mestre Moreira, 30.000 euros per a la urbanització del carrer Consol Gavaldà i Diputat Yvars, 110.000 per a la urbanització del carrer Orfeó i carrer Vicent Aubà, i partides obertes (a falta de concretar pressupost, projecte i subvencions) per a les entrades a Ulldecona per la carretera Vinaròs i Tortosa i per a l’avinguda Terrers, entre altres.

Pel que respecta als barris, pretenem en aquesta legislatura completar la xarxa de serveis bàsics als cinc barris (sembla mentida, però no ho és, hi ha barris que encara no tenen, al 2008, ni clavegueram ni aigua ni llum). Hem contemplat una partida amb més de 152.000 euros per al clavegueram de Sant Joan del Pas (també Rajolars) que, sumada a una que teniem en el pressupost del 2007, ens permetrà iniciar l’obra ja. Al Pla d’Electrificació Rural de la Miliana (subvencionat per la Generalitat) hi destinem 53.000 euros i a la xarxa d’aigua potable del mateix barri, més de 155.000 euros.

Altres partides importants són l’ampliació d’illes de contenidors soterrats, amb 162.000 euros, les millores al nou Pavelló Poliesportiu, amb 150.000 euros, la redacció del projecte de l’Arxiu Històric i Hotel d’Entitats, amb 138.000 euros (també hem demanat subvenció al PUOSC), 60.000 euros per acabar la construcció de l’edifici d’esports a les escoles, una partida de 20.000 euros per al polígon industrial Valldepins, 25.000 euros per a la construcció de Bucs d’Assaig a l’antic edifici de Creu Roja, una altra de 12.000 per a supressió de barreres arquitectòniques i altres amb la mateixa quantitat, per exemple, per a actuacions de l’Agenda 21. No detallo més en aquest aspecte per que tampoc es tracta de reproduir els pressupostos complets, però, si us interessa, podeu trobar-los a la web de l’Ajuntament d’Ulldecona.

Una altra novetat important fa referència a la restructuració d’algunes àrees i a la incorporació de nous professionals per fer front a les necessitats d’avui de la nostra població i poder desenvolupar els projectes previstos pel govern municipal. Incorporarem (s’entén hómens/dones en tots els casos), tres nous policies locals (un d’ells destinat als barris), un tècnic informàtic, un tècnic en medi ambient, un arxiver, un jardiner, un auxiliar administratiu, entre altres. Comento aquest tema perquè la plantilla de personal s’aprova junt amb el pressupost. Per cert, que aquest mateix divendres es farà la signatura del conveni laboral entre l’Ajuntament d’Ulldecona i UGT (el primer cop que els treballadors de l’Ajuntament van tenir conveni va ser al 2004 i ara fem la renovació i actualització d’aquell document).

Són uns bons pressupostos, molt realistes, que permeten fer front a l’inici del canvi de cara que necessita Ulldecona i, com comentava abans, a la finalització del procés per dotar de serveis bàsics als barris Valentins, les Ventalles, Sant Joan del Pas, la Miliana i Barri Castell. Així com també a la continua ampliació dels serveis que estem donant des de l’Àrea d’Atenció a les Persones (per exemple el projecte Espai de Respir) i la consolidació d’alguns esdeveniments com les Jornades Musicals a l’Ermita.

A més, hi ha en marxa obres que continuaran durant el 2008, com el pavelló poliesportiu, o altres finançades en part o totalment per altres administracions, com la rehabilitació del Teatre Municipal, del Castell, adeqüació dels accesos a les pintures rupestres i construcció del nou Centre d’Assistència Primària, el polígon industrial Valldepins (tercera fase, amb una subvenció importantíssima del Ministeri d’Indústria) entre altres. Cal sumar-hi l’inici, aquest estiu, de les obres d’ampliació i millora de la carretera de Tortosa (T-331). També aquesta setmana el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya publicava ja l’anunci de licitació de les obres, que comportaran una inversió per part del govern català de 24 milions d’euros. L’obra significarà l’eixamplament de la carretera, l’eliminació de revolts i la construcció d’una variant, amb l’objectiu d’afavorir la fluïdesa i seguretat del trànsit. Una obra necessària, des de fa molts anys reivindicada, i que ara, el Departament de Política Territorial i Obres Públiques, tal i com es va comprometre públicament el Conseller Nadal fa un parell d'anys, ja ha licitat.