dijous, 23 d’octubre de 2008

LLEI DE POLÍTICA INDUSTRIAL I PNRI

Avui aprovem al Parlament la Llei de Política Industrial, una llei que pretén donar impuls a la competitivitat de la indústria catalana, consolidant el nostre país com un dels principals centres de l’economia productiva i nucli del coneixement, la creativitat i el talent del sud d’Europa i la Mediterrània. Es tracta de fometar la innovació, la internacionalització i la productivitat del teixit industrial, alhora que es potencia el capital humà de les empreses, el talent i la creativitat.

Algunes de les mesures que es contemplen són la creació d’una agència per la innovació, la internacionalització i la promoció empresaria, ACCIO, fruit de la fusió entre el Cidem i el Copca, i la creació del Consell de Política Industrial, en què participin agents econòmics i socials per definir polítiques, estratègies i coordinar interessos públics i privats. L’objectiu és ambiciòs, canviar una cultura burocràtica per una cultura pràctica de suport a l’empresa.

La Llei arriba en un moment estratègic, en què Europa i el món aborden la gran crisi de la globalització i els països han de decidir què volen ser quan siguin grans, el nostre també. Catalunya ha estat i vol continuar sent un país industrial i ara és quan s’han de posar tots els instruments al dia per millorar l’eficiència de les polítiques que s’adoptin a favor de la indústria. És el que està fent el govern de Catalunya, amb lleis com aquesta, i la signatura, aquesta mateixa setmana, del Pacte Nacional per la Innovació i la Recerca.

La raó de ser d’aquest pacte resumeix clarament perquè ha estat impulsat. El “PNRI és fer de Catalunya un país capdavanter en recerca i innovació per garantir alts nivells de productivitat, ocupació de qualitat i una societat del benestar avançada i cohesionada que visqui dins d'uns límits mediambientals sostenibles”.

0 comentaris: