divendres, 1 de maig de 2009

ULLDECONA, PRESENT I FUTUR


Avui els Socialistes d'Ulldecona hem celebrat a l'Ermita de la Pietat la festa de l'1 de Maig, la festa dels treballadors i treballadores. Abans del dinar de germanor que fem tots els anys, he fet una intervenció per tal de fer balanç de la faena feta els darrers sis anys a l'Ajuntament i per explicar l'estat de nombrossos projectes de futur. Us transcric a continuació un resum esquemàtic de la xerrada i m'agradaria també agraïr a totes aquelles persones que ens han acompanyat, tant militants com simpatitzants, en una jornada tant bonica com la d'avui en què, fins i tot el temps, ha sigut magnífic.

Salutació

Dies com el d’avui ajuden a fer un parèntesi en la frenètica activitat que tots portem diàriament, a reflexionar i valorar els temes realment importants i també a intercanviar opinions i visions sobre projectes diversos.

Han passat ja sis anys des que vam recuperar l’alcaldia d’Ulldecona, sis anys de treball intens per executar projectes i per planificar el futur. Estem ja recollint els fruits, s’està notant ja la transformació del poble.

Fotografia d’Ulldecona avui, en xifres:

En els últims sis anys Ulldecona ha crescut més de 2000 habitants. Avui tenim una població de 7.600 persones, un % molt elevat vingudes d’altres països. Hem patit un creixement demogràfic molt important, a una velocitat difícil de païr i difícil de pronosticar fa només deu anys. Això ens ha provocat dificultats perquè hem hagut de fer front també a noves necessitats i nous problemes. Però ho hem superat amb nota, els canvis els hem assumit en naturalitat, en treball, des de l’Ajuntament fins a tots i cadascún dels veïns i veïnes, tots hem fet esforços. I, ara que es trobem en una situació difícil, econòmicament parlant, en sortirem de la mateixa manera, en treball, esforç, dedicació, voluntat i confiança. Crec que és així, ja ho he dit en altres ocasions.

Les nombrosses persones que han vingut de fora han rejovenit la nostra població, sent la franja d’entre 20 i 29 anys la més nombrossa. Però, el gran repte continua sent la recuperació del capital humà amb formació que tenim escampat pel món, és a dir, aconseguir que els joves que marxen a estudiar fora, i vulguen tornar, ho puguen fer. No podem prescindir d’ells i elles.

Hem canviat la nostra estructura productiva, ha canviat la base de l’economia. L’agricultura i la indústria estan ara equilibrades en persones ocupades. Ara hem de lluitar per una major especialització de les nostres empreses. Hem de ser capaços de crear i atreure empreses d’alt valor afegir i, per a fer-ho, necessitem serveis, necessitem bones comunicacions, accés ràpid a les noves tecnologies. Si ho aconseguim, aconseguirem també resoldre, en part, el repte que us comentava anteriorment de tornada dels joves i les joves.

Tot això no ho podem fer sols des de les administracions públiques, el capital privat s’ha de creure també que som capaços de fer-ho, els emprenedors i emprenedores han de fer passos endavant. Si no, els esforços i la inversió pública no haurà servit per a res. Hem de caminar conjuntament.

Mil persones més s’han incorporat al mercat de treball en els darrers anys. Les xifres d’atur estan pujant de manera accelerada, com a tot el món, i tenim a data març de 2009, 410 aturats i aturades. En els últims sis anys hem viscut els moments econòmicament més bons i ara estem vivint els moments econòmicament més difícils.

Urbanísticament, hem crescut també de manera espectacular. S’ha construït més en sis anys, que en els darrers 30 anys. La borsa d’habitatge buit, és a dir, allò que queda per vendre, i alguns per acabar, ronda els 350 habitatges.

Què hem fet en sis anys i què farem:

En la passada legislatura vam dedicar molt de temps, esforços i recursos a elaborar plans i projectes. Algú ens deia que massa temps, massa esforços i massa diners. Però la realitat es que tot aquell temps, esforços i diners, es veuen ara quan a poc a poc anem tancant temes.

Exemples els tenim amb el POUM, l’Agenda 21, el pla de mobilitat, el sistema d’informació energètica, el pla d’usos del castell o del Teatre, els estudis de comerç i turisme, els plans agrícoles, el pla de camins, el pla integral del Riu Sénia o la Serra del Montsià ...

Equipaments (explicar estat de cadascún): nou centre de salut, nou pavelló poliesportiu, casal de joventut, arranjament de carreteres, xarxa de clavegueram a Sant Joan del Pas i a les Ventalles, depuradora als Valentins, dipòsit al Barri Castell, arranjament de carrers al propi Barri Castell, aigua i enllumenat a la Miliana, xarxa de pluvials a Ulldecona, ampliació de sòl industrial Valldepins II i III, peatonalització de la Plaça de l’Església, centre cívic als Valentins, ampliació de l’edifici de les escoles al Barri Castell, àrees de lleure a diversos indrets del terme, Centre d’Interpretació de l’Art Rupestre i nous accessos als abrics de les pintures, excavació de poblats ibèrics, el gimnàs de l’IES, nova fase d’obres al Castell, rehabilitació del Teatre Municipal per fases, els contenidors soterrats, urbanització de carrers, bucs d’assaig per als grups de música ...

Ara estem treballant en la construcció de l’Arxiu Històric, en la ubicació de la futura biblioteca o en la rehabilitació de l’Antic Molí.

Estem fent la inversió més important que mai s’ha fet a Ulldecona, junt amb la Generalitat i el govern espanyol en arranjament, millora i urbanització de carrers, 3 milions d’euros. Estem urbanitzant la Murada de Baix, farem a continuació la Murada de Dalt, l’avinguda Terrers (fins al nou CAP), el carrer Major des de la Plaça a la Mera, estem arreglant el Passeig de l’Estació i farem actuacions importants en este sentit al barri Castell, Valentins i Sant Joan del Pas (compromís a principi de legislatura que estem complint). És la nostra prioritat tot i el rics que es corre quan es fan tantes obres a la vegada per les crítiques a les que estem sotmesos. Si no fessem res i ens dediquessem a mirar com passa el temps, si ens conformessem, no tindriem ni tantes queixes ni tantes crítiques. La raó de ser dels socialistes és precisament transformar la societat, canviar allò que no ens agrada, millorar la vida dels ciutadans i ciutadanes.

Atenció a les persones: Hem situat Ulldecona com a municipi pioner en l’àmbit del benestar. Hem fet plans i tallers d’ocupació per formar joves i dones. Desenvolupament del projecte Espai de Respir, amb atenció domiciliària per a persones dependents i suport a les famílies amb malalties neurodegeneratives i els seus familiars o cuidadors. Actualment estem atenent a quasi una 30 de persones malaltes i a les seus families.

Vam posar en marxa el Xec Servei, l’atenció domiciliària, ara finançat per l’Ajuntament, perquè enteniem que hi havia molta gent que volia envellir a casa i que, l’únic que necessitaven era que alguna persona de confiança i amb formació els pugues ajudar, els pugues cuidar, els pugues fer companyia.

En funcionament un centre de desenvolupament infantil i atenció precoç a la infància, el servei de mediació, grups de suport a malalts càncer i fatiga crònica i en breu tindrem un servei de rehabilitació. Estem augmentant els serveis per a les persones més grans o persones malaltes que ho necessitem, com per exemple amb la possibilitat de fer trasllats amb un vehicle adaptat.

En seguretat, també dins l’àmbit de l’atenció a les persones, millor plantilla de policia i més preparada per afrontar la nova realitat. Creació de l’Agrupació dels Jutjats de Pau Ulldecona – la Sénia.

En educació i cultura, una oferta de qualitat (exemple: Jornades Musicals a l’Ermita) i suport a les entitats. Festes Quinquennals. Calendari d’exposicions.
En infància i joventut, recuperació activitats d’estiu com la Cuca, creació de la Ludoteca, un èxit total d’acceptació per part de les famílies, estem donant ajudes per a la compra de llibres i material escolar, estem dotant les escoles de la infraestructura necessària, l’IES té ja un cicle formatiu de grau mitjà, nous projectes educatius, ajuda als joves per la compra de la primera vivenda ...

Dinamització econòmica: Diversificació de l’economia. Ampliació sòl industrial. Iniciatives pioneres en l’Agricultura i la formació de joves agricultors, altres cursos de formació ocupacionals, creació de la borsa de treball. Aposta pel turisme amb la creació de la nova marca “Ulldecona, un passeig per la història”, amb la posada en marxa dels actius patrimonials i amb l’objectiu d’atreure visitants respectuosos amb l’entorn. Avui mateix hi ha a Ulldecona quasi 400 visitants que recorreran el nucli antic amb visites guiades, vindran aquí dalt a visitar les pintures rupestres o aniran al Castell. I, això és donar riquesa també als comerços, als restaurants, als establiments en general.

Final:

Balanç de la faena feta és positiu i la faena que queda per fer és il.lusionadora tot i el difícil moment en que ens trobem.

A Ulldecona, dels 30 anys d’ajuntaments democràtics, els socialistes n’hem governat 22. Els primers anys van ser els d’impuls d’una nova societat que s’estava creant, el pas de la dictadura a la democràcia, en aquella època es van començar a prestar serveis bàsics que el municipi no tenia: xarxa de clavegueram, primeres urbanitzacions de carrers, distribució d’aigua potable, garantia de subministrament d’esta aigua, amb la construcció de pous i dipòsits ...

Ara, tot és una altra història. Continuem millorant estos serveis i posant-los allà on encara no els tenen com és el cas d’alguns barris, però l’Ajuntament té altres centenars de competències. Des dels Ajuntaments prestem serveis culturals, festius, esportius, socials, treballem en temes com dinamització econòmica, joventut, immigració, mediació, igualtat, treball, educació, formació .... I ho fem, en general, raonablement bé tenint en compte els escassos recursos econòmics de que disposem.

En un moment com el d’ara, en una societat en continua transformació i immersos en una crisi econòmica sense precedents al món, cal impulsar, des del marc local, noves polítiques per fer front als reptes presents i futurs. És des de la proximitat, des dels municipis, des dels ajuntaments, des d’on millor podem ajudar a resoldre els problemes dels ciutadans i ciutadanes d’arreu.

Tots els objectius que ens marquem no es poden assolir sense riscos i tots comentem errors, però, com dèia el President Montilla la setmana passada “qui no arrisca, qui no és valent ... no pot guanyar el futur. Qui no pot donar esperança a la societat que governa no es mereix liderar-la, qui espanta en lloc de proposar, qui sempre diu no perquè no és valent per dir si, quin no sommia una societat millor i fa tot el que estigue a les seues mans per aconseguir-la ... aquests, no tenen cap possibilitat de fer avançar la societat, ni el país”.

I, a natros, als socialistes d’Ulldecona, als socialistes de Catalunya i d’Espanya, als socialistes europeus, el que ens sobren són sommis.
Moltes gràcies.