dissabte, 26 de setembre de 2009

UN EXEMPLE DE DIÀLEG I CONSENS: ACORD PER A L'OCUPACIÓ JUVENIL


Ara fa uns dies, enmig de notícies estèrils que no ens porten a cap lloc, el Govern de la Generalitat aprovava l'Acord per a l'Ocupació Juvenil, per tal d'afavorir l'entrada dels joves al mercat laboral i lluitar contra l'atur i la temporalitat. Aquest Acord, pioner a Espanya, és fruit del consens entre els agents socials i econòmics i està avalat per les branques juvenils dels sindicats UGT i CCOO de Catalunya i les patronals Foment del Treball i Pimec i pel Consell Nacional de la Joventut de Catalunya.

L'acord s'estructura en quatre grans eixos estratègics: condicions laborals, foment dels emprenedors, formació, orientació i inserció i conciliació de la vida laboral, acadèmica i personal. Entre les mesures previstes, hi ha la promoció d'accions específiques per garantir el bon ús de les modalitats contractuals de pràctiques i formació dels joves, una tasca que durà a terme la Inspecció de Treball, que l'any vinent serà traspassada a la Generalitat. També es posaran en marxa itineraris formatius per fomentar els emprenedors en les escoles de secundària i es crearà un mòdul específic per a la creació d'empreses a la FP que arribarà anualment a 44.000 alumnes.

És una mostra més del treball diari que la Generalitat fa per impulsar la sortida de la crisi econòmica i una mostra de la capacitat de diàleg i consens del govern, que no para de demostrar la seva fermesa plantejant propostes per superar la situació. En total, s'executaran 65 accions concretes destinades als joves d'entre 16 i 29 anys, amb una dotació total de 200 milions d'euros.

L'Acord recentment aprovat, per al període 2009-2012, vol fer especial incidència en la voluntat compartida d'evitar els riscos d'exclusió social com a conseqüència de l'exclusió laboral, posant a disposició de la joventut més instruments perquè puguin construir el seu propi futur. Naix de la voluntat concertada d'incidir favorablement en l'ocupació dels joves, a través de la millora del mercat de treball, ajudant-los a entrar-hi en millors condicions, actuant per millorar l'estabilitat i el progrés professional, garantint una major qualitat de l'ocupació, ajudant-los a conciliar els diversos aspectes de la vida personal, acadèmica i laboral, i facilitant el camí als més emprenedors.

0 comentaris: