dimarts, 2 de març de 2010

UN REPTE IL.LUSIONANT


Just avui fa tres anys que vaig posar en marxa el blog, però aquesta entrada no la faig per això, sinó per destacar la importància que té un acte celebrat aquesta tarda a Ulldecona. Es tracta de la signatura del conveni de la Llei de Barris, entre el Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat i l'Ajuntament. Junt amb el Conseller Joaquim Nadal, he tingut la satisfacció, com a Alcaldessa, de poder iniciar el camí de la tranformació del nucli històric d'Ulldecona. Hem treballat molt per arribar fins aquí i ho continuarem fent des del govern municipal per convertir-ho en realitat.

El conveni signat avui ens permetrà posar en marxa el "Pla d'Intervenció integral del nucli antic: Ulldecona segle XIX" inclós en la convocatòria del 2009 de la Llei de barris, la primera amb una línia d’ajut específica per a viles amb menys de 10.000habitants. L’import total de les actuacions que impulsarem és de 4,66 MEUR, dels quals 3,49 MEUR els aportarà el Govern i la resta, l’Ajuntament. Som, a més, el primer poble de les Terres de l'Ebre beneficiat per la línea d’ajuts “Viles amb projectes”. El pla porta per nom "Ulldecona segle XIX" perquè l'àmbit d'actuació física ve marcat pels límits del planejament urbanístic del dinou. És, sens dubte, un projete d'envergadura que transformarà el nucli antic, el cor del nostre poble, i el farà bategar amb més força.

El procés d'elaboració del Pla ha estat també un exemple del treball a nivell interdepartamental (de totes les àrees de l'Ajuntament) i a nivell interinstitucional (entre l'Ajuntament i la Generalitat). Treballant així és com s'aconsegueixen bons fruits.

Els principals àmbits d’actuació que es preveuen són:
•La recuperació d’espais degradats i la revitalització econòmica, amb la voluntat de millorar la imatge de l’àrea.
•L’impuls de la cohesió social i intervencions per a evitar la fugida de població, tot millorant la dotació d’equipaments, fomentant la interrelació social i la recuperació del patrimoni històric.
•La millora de la qualitat de l’espai urbà i de la mobilitat, tant de vehicles com de vianants.

Això es traduirà en una nova fase de semipeatonalització del carrer Major (Plaça de l'Esglèsia - Plaça Diputació), urbanització dels carrers Puríssima i Sants Màrtirs, nova senyalització urbana, nous equipaments 8arxiu històric, hotel d'entitas i biblioteca), canvis d'enllumenat, remodelació de places i zones verdes, recuperació de patrimoni històric, ampliació dels serveis de l'Espai de Respir, programes de foment de noves tecnologies i altres que a poc a poc anirem posant en marxa.

Hem diagnosticat els problemes en l'àmbit d'actuació: envelliment de la població, cases abandonades, carrers degradats, locals comercials buits, dèficit de zones verdes, barreres arquitectòniques. Hem buscat solucions: noves urbanitzacions de carrers, semipeatonalització del nucli, ajuts per a la rehabilitació, construcció de nous equipaments, programes d'atenció a la gent gran. Hem trobat el finançament: 75 % Generalitat i 25 % Ajuntament. I, ara, toca actuar. Passar del paper a la realitat. Tenim quatre anys per aconseguir-ho. És un repte il.lusionant que ha començat avui.

0 comentaris: