dissabte, 1 de maig de 2010

1 DE MAIG: FESTA DELS TREBALLADORS/ES


Els Socialistes d'Ulldecona estem avui a l'Ermita commemorant l'1 de Maig, la festa dels treballadors i treballadores. Avui de nou, reiterem el nostre compromís per sortir de la crisi sense retallades socials ni de drets als treballadors, malgrat les pressions de la dreta per suprimir drets laborals o d’aquells que diuen que mantenir la cohesió social i la justícia social és “massa car”.

QUÈ HEM FET DES DELS GOVERNS DE PROGRÉS ?

1. La nostra principal prioritat és LA LLUITA CONTRA L’ATUR, GARANTINT LA PROTECCIÓ SOCIAL i intensificant alhora l’ ÚS I ACCÉS ALS SERVEIS PÚBLICS D’OCUPACIÓ, per garantir que ningú es queda enrere.
- La Renda Mínima d’Inserció ha passat de 64 M€ el 2006 a 101 M€ el 2009, i beneficia a 20.000 persones
- Els darrers 2 anys s’han atorgat més de 750 milions d’euros en prestacions socials.
- Hem augmentat les beques menjador en més de 23 M€ i beneficien a 51.000 alumnesw
- Apostem per una xarxa pública d’ocupació a Catalunya: serveis públics d’ocupació més sòlids, més eficaços i eficients, que garanteixin el control de la participació privada així com l’actuació en xarxa amb els agents socials i econòmics de Catalunya.

2. Hem promogut la CONCERTACIÓ SOCIAL i hem treballat per aconseguir el màxim consens polític i social per impulsar les mesures destinades a sortir de la crisi, com així ho demostra l’Acord Estratègic per a la Internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia catalana i els 30 Compromisos per sortir de la crisi.
- Hem arribat a un acord per destinar més de 7.000 M€ en mesures concretes per combatre la crisi.

3. Estem CANVIANT EL MODEL PRODUCTIU. Treballem perquè la creació de coneixement sigui un puntal de l’economia catalana i que això reverteixi en l’augment de la qualitat del nostre mercat de treball.
- Dediquem més recursos a R+D+i empresarial: 188 M€. 21 vegades més que el 2003 (8,78 M€), i 94 més que el 2000 (1,99 M€).
- Catalunya és el centre de recerca d’Espanya: produïm una quarta part de tota la recerca de l’Estat, i som la Comunitat amb més empreses innovadores d’Espanya

4. Donem SUPORT A LES PERSONES ATURADES. Treballem perquè trobin feina aviat i no tornin a entrar a l’atur i perquè millorin les seves capacitats laborals.
- Complementem l’ajut de 420 € de l’Estat als aturats sense subsidi, perquè es puguin formar mentre cerquen feina, amb assessorament, acompanyament i orientació.
- El 2009, 190.000 persones s’han format gràcies al SOC, el Servei d’Ocupació de Catalunya.
- Els autònoms que han cessat la seva activitat, disposen de 425 €, amb formació i possibilitats de crear una altra empresa.
- 25.000 nous llocs de treball, amb els Plans d’Ocupació Local en sectors de valor afegit.

5. Compromís per L’OCUPACIÓ DELS JOVES, en especial per als menors de 25 anys sense estudis secundaris. Hem realitzat una inversió històrica per millorar l’ocupació dels joves.
- 134 milions d’Euros l’any 2010, que beneficiaran un total de 52.000 joves en atur a Catalunya.

6. Fomentem L’EMPRENEDORIA I SUPORT A LA PETITA I MITJANA EMPRESA.
- S’han creat o consolidat 8.000 microempreses, que ocupen a 36.000 persones.
- En 3 anys s’han pogut finançar més de 2.000 treballadors autònoms i donar assessorament a més de 35.000 emprenedors.

7. RECOLZEM LA INDÚSTRIA I L’EMPRESA. Amb la innovació en els processos industrials, ajudem a les empreses i al país a ser més productius. Després de la crisi, l’economia catalana ha de sortir més forta i en millor situació. Per això també s’inverteix perquè les nostres empreses penetrin en nous mercats i s'aposta per nous sectors emergents.
- En 6 anys, 13.800 operacions de crèdits concedits per l’ Institut Català de Finances, per valor de 4.500 M€.
- Les mesures aplicades pel govern en matèria de simplificació administrativa han permès reduir els costos administratius de les empreses en un 10%.

8. MÉS FORMACIÓ PROFESSIONAL i creació de llocs de treball en activitats amb més valor afegir i en sectors amb capacitat de creació de llocs de treball a Catalunya a mig i llarg termini.
- 240 milions d’Euros anuals d’inversió en millora de la formació professional.

9. Compromís de “SINISTRALITAT ZERO” en matèria de Salut i Seguretat en el Treball.
- Els accidents de treball han baixat un 34% des del 2004: els greus un 54% i els mortals un 33%.

10. Estem desplegant plenament els TRASPASSOS ESTATUTARIS EN MATÈRIA DE TREBALL: Inspecció de Treball i autoritzacions inicials de treball per a estrangers/es.
- Creació del Consorci de la Inspecció de Treball. Més de 95 inspectors i 55 sotsinspectors exerciran funcions d’inspecció per a la Generalitat de Catalunya des del 2010.

11. Apostem de manera decidida per la IGUALTAT D’OPORTUNITATS. En temps de crisi és més rellevant que mai intensificar la lluita en favor de la igualtat d’oportunitats i treballar per a que es donin condicions d’igualtat real. Els resultats són clars:
- Taxa d’activitat femenina: ha passat del 47,83% el 2002, al 54,83% el 2009.
- Taxa d’ocupació femenina és gairebé del 60%: ha augmentat 17,75 més respecte el 2002.
- El % de dones ocupades amb contractes indefinits ha augmentat 9,78 punts més en 7 anys (passant del 72,60% al 2002 a 82,38% al 2009).

12. Estratègia en profunditat sobre l’ús del temps i molt especialment en la CONCILIACIÓ ENTRE VIDA PERSONAL I LABORAL, per fer possible treballar i viure plenament racionalitzant els horaris laborals. Per això:
- Creem 25 places d’escoles bressol cada dia
- Gairebé hem triplicat els recursos destinats als serveis d’ acollida matinal (obrir les escoles abans de les 9 per qui no pugui deixar els fills a aquesta hora a l’escola), respecte el 2003.

Estem dins d’una crisi d’abast global. El nostre objectiu, del PSC i del President Montilla és clar: un país fort, una economia sòlida i una societat de benestar.

Sortirem de la crisi, i en volem sortir bé, amb un país i una societat més cohesionats i una economia sòlida i més competitiva, on ningú es quedi enrere.

Catalunya està ara més ben preparada que fa 7 anys per superar els reptes del futur, gràcies a l’obra dels governs de progrés.