dilluns, 14 de juny de 2010

POSANT ELS BARRIS AL DIA


Aquests dies han començat ja algunes de les obres finançades pel Fons Estatal d'Ocupació i Sostenibilitat, que suposaran per Ulldecona una inversió de 755.345’21 d’euros. D’aquests diners, 138.595’84 euros són destinats a despesa corrent (contractació d’un conserge per a les escoles, un coordinador de serveis socials, el consum elèctric, el manteniment de l’ascensor, la calefacció i la neteja del CEIP, i el servei de planificació familiar) i la resta, 616.749’37 euros, a inversió majoritàriament als barris dels Valentins, Ventalles, Barri Castell, Sant Joan del Pas i la Miliana, així com també a l'ampliació en més de 125 m2 de la residència de la gent gran (96.000 euros).

Els projectes d’inversió són la renovació de l’enllumenat públic i construcció de la xarxa de sanejament del barri Castell (133.557’34 euros); la renovació de l’enllumenat públic de Sant Joan del Pas (125.743’42 euros), dels Valentins (49.154’37 euros) i de les Ventalles (32.150’51 euros); la construcció d’una pista poliesportiva al barri Castell (53.251’01 euros); la reforma de la pista poliesportiva dels Valentins (33.486’02 euros), la construcció d’un pou per al subministrament d’aigua potable a la Miliana (93.011’80 euros). Són obres, com dèia al principi, algunes d'elles començades ja i finançades al 100% pel govern espanyol.


Es tracta d’una inversió mai vista als barris d’Ulldecona, que podran disfrutar en breu els veïns d’aquests nuclis, durant tants anys abandonats pel que fa a inversió pública. Sempre dic que estem posant els barris al dia. Aquestes actuacions se sumen a la resta d’inversions que es faran als barris fins al 2012 dins el Pla únic d’Obres i Serveis de Catalunya (com la urbanització de diversos carrers a Sant Joan del Pas i barri Castell, o actuacions a Valentins i Ventalles) i les obres ja executades aquesta legislatura com la xarxa de subministrament d’aigua potable a la Miliana, el col.lector de clavegueram i estació depuradora (EDAR) de Sant Joan o les que s’iniciaran en breu d’instal.lació de l’EDAR de les Ventalles o l’EDAR de Valentins (aquesta última a càrrec dels pressupostos de la Generalitat). A més, també s'estan arranjant camins tant importants com el de Sant Joan del Pas a quatre carreteres o el dels Valentins al Pou Juà, amb inversió del propi Ajuntament, del Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural de la Generalitat, o del Ministeri de Medi Ambient, Medi Rural i Marí a través del conveni amb la Mancomunitat de la Taula del Sénia.

No són temps bons per a l’economia i l’Ajuntament, com totes les persones i famílies, s’ha d’estrènyer el cinturó, però estem complint els compromisos adquirits amb els veïns i veïnes dels barris i així ho continuarem fent.