dimecres, 6 d’abril del 2011

A Ulldecona conservem, divulguem i aprofitem el nostre patrimoni


Hem constituït avui a Madrid l’Associació de l’Art Rupestre de l’Arc Mediterrani – Patrimoni Mundial. Al final hem estat 31 membres (diversos municipis d’arreu d’Espanya, entre ells Ulldecona, grups d’acció local de desenvolupament rural del Ministeri de Medi Ambient, entre ells el del Baix Ebre –Montsià, experts i científics) els que hem impulsat aquesta important entitat, que sens dubte ens aportarà molt, a tots els nivells (patrimonial, cultural, històric, natural i econòmic). Hem aprovat els estatuts, hem elegit junta directiva, de la qual en formo part com a vocal i el respresentant del nostre grup d'acció local com a vicepresident, i hem marcat ja el pla d’acció.

Tal com us explicava ahir, l'associació té per objectiu impulsar i facilitar la cooperació entre les entitats i institucions implicades en la conservació i posada en valor de l'Art Rupestre de l'Arc Mediterrani per complir els objectius i compromisos de la seva declaració com a Patrimoni Mundial per la UNESCO, reconeixement aconseguit l'any 1998. Entre altres, des d’ara i fins al 2012, el programa de gestió inclou l’actualització del diagnòstic de la situació en que es troben les pintures arreu del llevant, sobre protecció i conservació.


Molt important és també la creació del comitè científic tal com preveuen els estatuts, que a banda de l’assessorament als municipis s’encarregarà de l’organització d’un congrés científic que donarà rellevància a aquest patrimoni tant valuós. Farem també promoció i difusió conjunta per tal de posar en valor i aprofitar turísticament el patrimoni mundial. A Ulldecona, amb el Centre d’Interpretació de l’art rupestre, pel qual van passar l’any passar 4000 visitants, ja ho fem, però l’associació serà un revulsiu per atreure més persones i, al mateix temps, per continuar avançant en el desenvolupament turístic i, alhora, diversificació econòmica del nostre poble. Estem sentant les bases perquè també l'art rupestre sigui motor de desenvolupament i per sumar esforços a l'hora de cuidar i conservar el nostre patrimoni.