diumenge, 8 de maig de 2011

Atenció a les Persones, propostes de futur

No és fàcil resumir en l'espai d'un díptic o tríptic les propostes de futur de totes les àrees en que hem dividit en nostre programa electoral per a les properes municipals. El que publiquem és només un resum d'accions molt concretes englobades en les àrees de referència i el gruix del programa, amb els objectius, sempre queda a nivell intern, com a guia per als propers anys. Hem presentat ja el seguit de propostes d'Atenció a les persones, on hi ha cultura i història, educació i formació, salut, persones grans i persones en dependència, joves, infància i esports.

Mantindrem i millorarem els serveis d’atenció a les persones grans i a les persones amb dependència prestats per la Fundació Ulldecona com l’Espai de Respir, l’atenció domiciliària i l’establiment d’una línia d’ajudes per a persones de més de 70 anys per a la neteja de les seves cases.

Obrirem el servei de rehabilitació amb derivació mèdica, ampliarem les rutes del servei de transport adaptat i marcarem circuits cardiosaludables.
Implementarem mesures per que els joves puguin tornar al nostre poble a viure, a treballar i a gaudir del seu temps d’oci i lleure.

Ampliarem els serveis a les famílies i als xiquets i xiquetes amb projectes com el Lúdik, les programacions d’activitats de lleure de qualitat, el servei precoç d’atenció a la infància, el menjador escolar, la llar d’infants o un centre obert per a joves d’entre 12 i 16 anys.

Recuperarem la memòria històrica recollint els testimonis i les vivències de les persones de més edat per tal de guardar-ho per sempre.

Engegarem una aula de formació adreçada a persones adultes interessades en cursos diversos (llengua, informàtica, oficis, artesania, esports ...) i farem gestions per nous cicles formatius.

Coordinarem amb les entitats socials, esportives i culturals programacions estables i de qualitat al llarg de tot l’any.

Tindrem millors equipaments culturals fent realitat l’arxiu històric, l’hotel d’entitats, la nova biblioteca i l’acabament de les obres de rehabilitació del teatre municipal.

Millorarem les instal.lacions esportives amb la reforma de la pista per a patinar, pistes de tennis, skate park, l’ampliació del gimnàs del pavelló, els vestuaris del camp de futbol, els equipaments als barris, i implantarem una gestió pública integral de tots ells, així com rutes verdes i circuits saludables.

Aquestes són les nostres propostes concretes a desenvolupar al llarg dels propers 4 anys a Ulldecona si ens renoveu la vostra confiança el 22 de Maig. ESTIMO ULLDECONA

0 comentaris: