dimecres, 20 de juliol de 2011

Milers de famílies es quedaran sense l'ajut per fills a càrrec de 0 a 3 anys

S’han aprovat ja els pressupostos de la Generalitat, pactats entre CiU i PP. Uns pressupostos que, lamentablement, signifiquen un enorme pas enrera en la prestació de serveis públics. A nivell territorial, a més, baixen de nou les Terres de l’Ebre a segona divisió, amb una manca d’inversió evident i reconeguda pel propi govern. Uns pressupostos resignats contra la crisi, uns pressupostos contra els més febles, els treballadors/es, i uns pressupostos tous amb els més rics, als qui es retalla els impostos.

A més, l'aprovació avui dels comptes confirmen l'incompliment per part del govern de nombrossos dels seus compromisos electorals.  Entre altres, el punt l’1.1.1.1 del programa de CiU. Diu textualment “incrementarem els ajuts a les famílies amb infants, tant des del punt de vista de la prestació econòmica com dels anys durant els quals es té dret a percebre’ls”. El que ha fet el govern és no només reduir els ajuts sinó eliminar la universalitat dels mateixos. A partir d’ara només aquelles famílies amb rendes que estiguin per sota dels 12.000 euros anuals, que són menys de 800 euros mensuals, podran rebre l’ajut de 650 euros per fill a càrrec de 0 a 3 anys. És a dir, ja no tindran accés a les ajudes ni les famílies vulnerables ni les de classe treballadora, només tindran accés les famílies que malauradament ja estan en una situació d’exclusió i que ja haurien d’estar en circuits de serveis socials, unes 8.000 en tot Catalunya. L’eliminació de la universalitat d’aquest ajut és un enorme pas enrere al nostre país en les polítiques de suport a les famílies. Durant els darrers anys s’ha produït un increment considerable d’aquests ajuts, però, tot i això encara no ens trobem al nivell òptim per tal de donar el suport adeqüat a les famílies del nostre país, portem encara un retard considerable respecte a altres països europeus. Ens calen més ajuts directes, però també més places de llar d'infants, més facilitats per conciliar vida familiar i laboral .... I és, a més, en època de crisi, quan aquests ajuts són més necessaris que mai. Set mesos de govern i els incompliments ja són la tònica dominant de les mesures empreses.

Avui CiU ha tingut la última oportunitat per rectificar, però han votat també contra l’esmena número 406 presentada pel PSC i que demanava “Mantenir la prestació universals per les famílies amb fills a càrrec”, igual que ho han fet amb totes les que hem presentat. 514 en total. Aquesta és la voluntat d’entesa i acord que pregona el govern dels millors.

0 comentaris: