dimarts, 10 de gener de 2012

Austeritat o asfíxia ?


Ha fet ara un any de la constitució del govern català de CiU. Un govern que es presentava com el “govern dels millors”, prometent reduir l'atur a la meitat i recuperar la confiança en l'economia. El problema era l'herència rebuda, ens deien. La crònica dels darrers 12 mesos demostra que el problema és que tenim un govern ineficaç i sense rumb.

Abans de finalitzar l'any passat s'aprovaven els pressupostos del 2012, que ara es debatran al Parlament. Només amb una primera mirada advertim ja les minses inversions a les Terres de l'Ebre: hem passat de xifres vora els 200 milions d'euros dels darrers anys dels governs d'esquerres als 75 milions. Aquests no són els pressupostos que el territori necessita, no responen a les necessitats reals dels veïns i veïnes de les notres terrres ni tampoc a les necessitats dels sectors socioeconòmics.

L'any passat, des de la federació ebrenca del PSC, feiem el símil futbolístic i denunciàvem que “el govern dels millors” pretenia baixar de nou les TE a 2a divisió. Un any després, no sabem ni si podrem jugar en categoria regional.

A nivell general i a nivel territorial les retallades indiscriminades efectuades en àmbits com el sistema de salut públic, el sistema educatiu, la xarxa de benestar social o en programes de cohesió social, han fet minvar sensiblement la nostra qualitat de vida. Un any després de la pressa de possessió del govern de CiU, tenim un país menys cohesionat socialment i també un país menys equilibrat territorialment. Fer més amb menys dèia Mas i hem acabat pagant més per menys.

Més enllà de l'absència dels grans projectes reivindicats des del territori, l'obra pública necessària per a la reactivació econòmica de les TE i la creació d'ocupació, tampoc consten enlloc. I aquest dèficit si que ens portarà a la ruïna com a territori i com a país. Podem entendre que algunes obres en infraestructures s'hagin de replantejar o ajornar, evidentment calen en aquests temps difícils algunes polítiques d'austeritat, però la dreta confón austeritat amb asfíxia.

Hi ha àmbits on les polítiques que es desenvolupen atempten directament contra la igualtat d'oportunitats. Mobilitat, educació, benestar, salut, en que cada dia rebem un degoteix de males notícies. No és que ja no es parli del nou hospital de les Terres de l'Ebre, és que quasi bé s'està desmantellant el que tenim !

Les retallades indiscriminades en TOTS aquests àmbits responen únicament a criteris ideològics i afecten molt directament sobre la nostra qualitat de vida. Més en un territori molt dispers en la població molt repartida, fet que agreuja encara més l'impacte humà, social, i també econòmic d'aquestes mesures.

Uns pressupostos, els del 2012, que obliden tant la reactivació de l'economia com la creació d'ocupació. Tenim a Terres de l'Ebre un dels PIB's per càpita més baixos del país, uns índexs d'atur extremadament alt (ens aproximem als 15.000 aturats)... i aquests números no hi donen resposta.

On són les polítiques de suport a la indústria agroalimentària? On són les polítiques de suport i impuls del sector turístic? Quina és la política industrial que volen per a les Terres de l'Ebre? On són les polítiques actives d'ocupació i el suport a les persones aturades per buscar feina? Preguntes que, malauradament, continuaran aquest any sense resposta.

0 comentaris: