dilluns, 14 de maig de 2012

La pujada del preu de l'aigua ofega encara més les famílies d'Ulldecona i barris

El govern municipal d’Ulldecona continua prenent mesures que ofeguen econòmicament les famílies del nostre poble. Si en els darrers mesos hem vist com s’apujava l’IBI i com s’imposaven taxes injustificades pels tràmits administratius, en el ple d'aquesta mateixa nit, el govern municipal ha acordat una nova pujada del rebut l’aigua. El grup municipal socialista va votar-hi en contra mostrant la seva disconformitat amb la mesura. La veritat es que no entenc com s’elimina l’impost de successions a Catalunya o se suprimeix la taxa per l’extracció de pedra a Ulldecona, beneficiant a uns quants, i es castiga a la gran majoria dels veïns i veïnes amb noves pujades d’impostos sobre serveis bàsics. L’augment, que és conseqüència de l’aprovació per part de CIU i PP al Parlament de la llei de mesures fiscals, financeres i administratives que preveu un augment lineal del 8’5% del cànon de l’aigua, se suma al que l’Ajuntament d’Ulldecona ja va fer a principis d’any.

0 comentaris: