dissabte, 26 de gener de 2013

Ulldecona, primer municipi de les Terres de l'Ebre que diu NO al fracking

El ple de l’Ajutament d’Ulldecona va aprovar aquest passat dilluns per unanimitat una moció presentada pel grup municipal socialista de rebuig a la fractura hidràulica o fracking (en anglès), tècnica que es fa servir per a l’explotació de determinats gasos no convencionals dipositats al subsòl en formacions geològiques de baixa permeabilitat, injectant aigua, sorres i productes químics a altres pressions per fracturar les roques on hi ha el gas o el petroli.

Segons va detallar el regidor socialista Victor Vidal, “el fracking constisteix en realitzar perforacions horitzontals en diversos subnivells de cada formació geològica i mitjançant voladures aconseguir la fracturació en profunditat per, a continuació, introduir un fluid a alta pressió que es d’aigua, sorra i additius químics”. Aquest fluid arrossega el material emmagatzemat a la roca, recuperant-se a la superfície com a retorn. Una part d’aquest fluid injectat es perd en el propi procés, tractant-se d’una quantitat molt variable en funció de les condicions d’explotació en què es trobi la roca (entre un 15% i un 80%). Els additius que es fan servir són cianurs, benzens, i altres substàncies cancerígenes o mutàgenes. Segons explica Vidal “tot això genera una alta contaminació en els nivells freàtics més profunds amb la possibilitat de propagar-se amb el temps fins a nivells més superficials. A més s’ha de contemplar des del punt de vista ambiental i de salut pública altres impactes com són els possibles efectes de metalls pesats com el mercuri o l’urani”
La moció insta a la Generalitat de Catalunya i a la Generalitat Valenciana a suspendre totes les activitats de prospecció que s’estiguin realitzant als dos territoris, a dictar una moratòria en la concessió de noves autoritzacions a tot el territori de Catalunya i del País Valencià, i a realitzar un estudi seriós i rigorós sobre les conseqüències d’aquesta tècnica, que entre altres llocs es vol implementar en alguns municipis dels Ports i Maestrat.
A nivell europeu s’està qüestionant la legitimitat de l’esmentada tecnologia perquè, amb l’objectiu d’allargar la vida dels recursos gasístics, es posa en perill el subministrament d’un recurs indispensable com l’aigua.  A França, s’ha prohibit l’explotació d’hidrocarburs mitjançant la fractura hidràulica i s’ha revocat autoritzacions. Alemanya i Regne Unit estan considerant la prohibició i fins i tot als Estats Units s’estan imposant moratòries per estudiar millor els seus efectes.
Notícia recollida a Canal 21 .