dimecres, 13 de novembre de 2013

Pla de Rescat per aturats majors de 45 anys, defensa de la llei de dependència i rebuig a la reforma de pensions del PP


Les que enumero al títol d'aquesta entrada són les tres mocions que hem aconseguit aprovar en el darrer ple extraordinari celebrat a l'Ajuntament d'Ulldecona. La primera fa referència a l'elaboració d'un pla de rescat per a persones aturades majors de 45 anys. La moció, aprovada per unanimitat, demana al govern català adoptar mesures urgents i específiques destinades a aquest col.lectiu de treballadors/es de 45 anys o més i en situació d’atur de llarga durada. En concret, es parla d’impulsar programes de formació i treball, posar en funcionament un dispositiu de reconeixement de competències amb caràcter preferent, establir un sistema de beques per assistència a la formació, incentivar i orientar a les persones d’aquest col·lectiu i establir incentius a la contractació estable d’aturats de llarga durada amb especial tractament de les empreses del tercer sector i l’economia social.

A  Ulldecona la taxa d’atur de les persones de més de 45 anys continua augmentant i al setembre de 2013 hi havia 253 persones sense feina d’aquesta franja d’edat, això representa un augment de gairebé el 12% respecre al mateix mes de l’any passat. En aquest sentit, les últimes reormes aplicades pel govern del PP, lluny de solucionar el problema l’han accentuat, amb importants retallades dels drets en matèria laboral, seguretat social i de protecció de l’atur.
 
La segona de les mocions fèia una contundent defensa de la coneguda com a llei de dependència i instava els governs català i espanyol a acabar amb les retallades de serveis i prestacions en aquest àmbit i a garantir l'atenció a les persones que ho necessiten. El text insta la Generalitat a garantir un model d’atenció a les persones amb dependència i de promoció de l’autonomia personal que atorgui la seguretat en l’exercici dels drets de les persones en aquesta matèria i, a tal efecte, presentar amb caràcter d’urgència una proposta de sostenibilitat del sistema. 
 
Així, també demana al govern català garantir el compliment efectiu de la normativa vigent acabant amb les rebaixes retroactives i suspensions discrecionals de prestacions i serveis, com ha estat la denegació d’accés a la prestació econòmica vinculada a servei de residènci. També reclama al govern que derogui totes les retallades de prestacions i serveis que s’han fet de manera retroactiva durant aquest any, entre elles el programa d’autonomia a la pròpia llar. En el debat de la moció, la regidora Neus Borràs va fer una defensa aferrissada de la Llei de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, recordant com vivien les persones dependents i les seves famílies fa 30 anys, recordant que “la LAPAD ha donat drets i una vida digna a milers de persones”.
 
La retallada del govern espanyol en dependència és del 46’7% dels recursos en els pressupostos del 2014 i la retallada dels seveis per part del govern català tampoc es queda curta. El PP està contrareformant la llei contínuament i fent molt difícil l’aplicació de la mateixa i serveix d’excusa a CIU per al desmantellament del sistema d’autonomia personal i dependència. Només els darrers tres mesos més de 3.400 persones han perdut la protecció.
 
 
La darrera de les mocions va servir perquè el ple d'Ulldecona rebutjés per àmplia majoria l'avantprojecte de llei de reforma del sistema de pensions que vol imposar el govern del PP. Tots els grups excepte els dos regidors populars van donar suport a un text que posa de manifest que el projecte del govern espanyol representa una pèrdua de poder adquisitiu i abaixa les pensions tant de les que ja es cobren com de les futures.
 
La pensió mitjana actual amb prou feines és de 800 euros mesuals i molts pensionistes estant molt per sota d’aquesta quantitat, més del 50% no sobrepassen els 700 euros i el 25% de les contributives més la totalitat de les no contributives estan per sota del límit de la pobresa. Aquesta reforma, tal com va explicar el regidor Victor Vidal en la defensa de la moció, “és un atact injustificat a un sector de la població que ha dedicat la seva vida a treballar, a defensar i construir un sistema de protecció social des de la llibertat i la igualtat d’oportunitats, i que ara està assumint en molts casos la gran responsabilitat de tirar endavant econòmicament les seves famílies”.
 
A banda del rebuig a la llei que pretén rebaixar el poder adquisitiu de les persones pensionistes actuals i futures, la moció també manifesta la vigència de la reforma pactada de la llei 27/2011, d’agost, sobre l’actualització, adequació o modernització del sistema de seguretat social i es reafirma en que la reforma del sistema de pensions ha de tenir el consens dels interlocutors socials i el conjunt de les forces polítiques en el marc del Pacte de Toledo.

0 comentaris: