dijous, 17 de maig de 2007

PROPOSTES JÓVENS

L'any 2003 el PSC ens vam presentar a les municipals d'Ulldecona signant un pacte amb tota la joventut del poble a través del nostre programa electoral, ja que en les dos anteriors legislatures no se'ns havia ni escoltat. Quatre anys després podem dir amb satisfacció que hem complert. En quant a obres, estem construint el nou poliesportiu municipal, que un cop finalitzat serà el millor condicionat de les Terres de l’Ebre. El casal de Joventut ja està en marxa i properament començarà la construcció de la llar d’infants. Des del PSC vam apostar per ajudar a molts joves a gaudir d’una vivenda, amb subvencions per la compra de cases al nucli antic o les subvencions de fins el 90% sobre l’impost de construcció i obres, i així ha estat.

S’ha potenciat la participació dels joves en l’elaboració d’actes festius i, juntament amb un nou model de festes, hem aconseguit tenir unes festes majors amb major participació i moltes més activitats. S’està fent una forta aposta per la cultura de qualitat, per exemple, amb les Jornades de l’Ermita. Actualment, a més, està en restauració el Teatre Municipal i també el Castell. En ocupació i treball, s’ha creat la Borsa de Treball i una oficina de suport a tots aquells joves que vulguin desenvolupar un projecte empresarial. L’alberg de l’Ermita ja està també en funcionament i s’integrarà dins la xarxa d’albergs de Catalunya. Per primera vegada en la història, a més, l’IES Manuel Sales i Ferré, comptarà el proper curs amb un cicle formatiu de grau mitjà en sistemes informàtics.

Podriem enumerar moltes més obres, accions i projectes que han beneficiat als joves. Ara, encara queda recòrrer molt camí, perquè sortiem de molt enrera. Avui us presento les propostes de Joventut que volem desenvolupar els propers quatre anys.

Tots els altres apartats del nostre programa electoral general afecten també directament sobre la vida diària de tots natros. Perquè un dels objectius de les polítiques de joventut és precisament la socialització dels i les joves per a una ciutadania activa. Les escoles contribueixen de forma decisiva però són especialment els govern locals els que millor poden ajudar a construir ciutadania entre els i les joves.

La política de joventut és una competència exclusiva del Govern de la Generalitat. Per tant és amb aquesta administració que els ajuntaments han de treballar de manera conjunta i coordinada. Els municipis són els que reben més directament les necessitats i demandes de la població juvenil.

Els socialistes creiem que les polítiques de joventut han de ser:

Integrals: que abastin el conjunt d’aspectes que afecten aquest sector de la població.
Transversals: les polítiques de joventut han d’estar presents en totes les polítiques del municipi.

L’impuls de les polítiques de joventut des del món local necessita més recursos per desenvolupar els Plans Directors de Joventut que han d‘actuar com a instruments de coordinació transversal de les polítiques locals per joves.

Les polítiques municipals adreçades als i les joves s'han d’orientar a facilitar el procés d’emancipació, amb accions actives dirigides a aquesta finalitat. No podem entendre l’emancipació juvenil únicament com la transició cap a la vida adulta. La formació, l’ocupació, l’habitatge i la mobilitat han de ser un tot en el recorregut vital de la joventut.

Formació PELS I LES JOVES

Garantirem serveis d’orientació i assessorament individualitzat, tant en els espais de formació reglada com fora d’ells, així com recursos i accions adreçades a col·lectius de risc que no poden quedar-se fora de la xarxa.

Garantirem la connexió real entre la vida econòmica del municipi i la formació professional

Impulsarem una oferta de formació professional d'acord amb les necessitats de l'economia del municipi i que aposti per la innovació, el coneixement i les noves tecnologies. També posarem en marxa nous tallers i plans d’ocupació per afavorir la inserció laboral als col.lectius amb més complicacions.

Ocupació

Garantirem nous plans locals de treball adaptats a la realitat dels diferents municipis i a la realitat dels joves.

Assessorament i orientació en drets i deures laborals, en dotar d’eines als joves per desenvolupar habilitats socials a l’hora d’incorporar-se al mercat laboral.

Formació contínua de reciclatge.

Recolzament als joves emprenedors, tot promovent plans locals d'assessorament jurídic i econòmic, ajudes econòmiques, crèdits i subvencions, i creació de "vivers d'empreses".

Habitatge

Apostem per la creació d’una oferta d’habitatge, tant en règim de lloguer com de compra, orientada a les necessitats del jovent: ampliarem les ajudes per la compra i rehabilitació de vivendes al nucli antic i

Facilitar l’accés a l’habitatge través de la mediació entre propietaris i jovent (borses joves d’habitatge)

Crèdits tous: treballarem perquè les entitats financeres ofereixin als i les joves condicions de crèdit més favorables.

Lluitarem contra les dinàmiques del mercat que impedeixen als i les joves romandre al seu poble

Creiem en models de convivència entre diferents generacions

Mobilitat

Estudiarem la possible posada en marxa d’un servei de transport públic (enllaç dels diferents equipaments públics, per exemple el CAP, transport per a joves i grans en moments puntuals i d’oci i millorar les connexions dels barris i Ulldecona)

Volem fer possible, mitjançant ajuts específics i nous programes, que els joves entrin en contacte amb d’altres realitats i altres cultures.

Dotarem als i les joves de la informació i els recursos necessaris per tal de potenciar la seva mobilitat, promocionant activitats internacionals i programes europeus

Oficines Municipals per a l’Emancipació

Punt de referència bàsic i útil per la població juvenil.

En aquests espais els joves han de trobar de manera centralitzada, accessible i amb el seu propi llenguatge tots els recursos per portar a terme el seu procés d’emancipació.

Dinamització i foment de la participació dels joves

Potenciar els Casal Jove i les actuacions de dinamització, promoció, participació i associacionisme juvenil.

Accions de prevenció i d’educació davant les conductes de risc.

Impulsar els equipaments culturals, formatius, artístics i esportius que completin la formació acadèmica.

Promoure la producció i projecció social i cultural dels joves.

Salut i Benestar

Posarem en marxa el nou CAP amb més serveis

Impulsarem el recentment creat Servei de Mediació

Educació i Cultura

Impulsarem la construcció i posada en funcionament de l’arxiu històric

Farem una nova biblioteca

Ampliarem l’IES per fer front a les necessitats actuals

Consolidarem el cicle de grau mitjà en Sistemes Informàtics a l’IES i estudiarem la viabilitat d’altres

Ampliarem les ajudes a la compra de llibres a primària també infantil i secundària

Consolidarem les noves activitats culturals i estudiarem nous projectes com un festival de jazz o un de dansa

Ampliarem els serveis de la Ludoteka

Treballarem per oferir cursos de formació d’adults de manera periòdica

Oci i esports

Incentivarem la implantació d’espais d’oci per a la població jove

Crearem la Festa de la Joventut, un cap de setmana dedicat als joves amb tota classe d’actes i activitats

Posarem en funcionament el nou pavelló i millorarem les altres les instal.lacions

Completarem el complex esportiu de l’Avda. Terrers amb la construcció de la piscina coberta i altres serveis

Dinamitzarem l’esport local a totes les edats

Habilitarem noves àrees de lleure i recorreguts esportius i de jocs a diversos indrets del terme

Noves Tecnologies

Potenciarem els punts de connexió pública a internet i implantarem la tramitació de documents en línia

Estudiarem la instal·lació d'una xarxa WiMax

Impulsarem una oferta formativa en l’àmbit de les TIC

Potenciarem amb nous serveis la pàgina web d’Ulldecona

Crearem telecentres als barris

0 comentaris: