dimarts, 8 de juliol de 2008

MURADA DE BAIX I ALTRES TEMES

Fa poca estona hem acabat el ple ordinari del mes de juliol. Hem començat en celebració, ja que el Club de Twirling d'Ulldecona ha guanyat la medalla de plata aquest cap de setmana en el Campionat d'Europa d'aquesta modalitat esportiva. Hem fet un reconeixement a Dídac, Noemí, Irene, Fanny, Laura i Mireia, pel seu èit esportiu i al club en general pels anys de treball que porten a l'esquena. Des d'aquí, una vegada més, moltes felicitats !!

Bé, a banda d'això, hem aprovat el projecte de remodelació integral de la Murada de Baix, l'obra més important que iniciarem i acabarem dins d'aquesta legislatura, sens dubte. Ho hem fet per unanimitat de tots els grups i aquest és un altre motiu de satisfacció. La Murada de Baix, igual que la de Dalt, són les antigues muralles que envoltaven Ulldecona i ara són les que delimiten el nucli antic de la resta de poble. L'obra, subvencionada pel PUOSC i PAM, costarà vora 600.000 euros.

A banda d'un dels carrers més antics, les murades són també un dels més transitats. Funcionen com una mena de circumval.lació del nucli antic recollint el trànsit dels carrers més perifèrics en direcció al centre històric i comercial. El pas del temps i el gran nombre d'obres dutes a terme al llarg dels últims anys (pas de nous serveis com aigua, clavegueram o gas, i la remodelació o construcció de vivendes) ha provocat que l'estat general d'aquests carrers hagi empitjorat molt notablement i que necessitin una urgent intervenció. Hem decidit començar per la de Baix i en propers exercicis continuarem per la de Dalt.

L'actuació consistirà en variar l'amplada de les voreres a les dos bandes del vial per tal que aquestes siguin transitables i compleixin el codi d'accessibilitat. Així mateix s'eliminaran tots els encreuaments de línies elèctriques que hi ha pel carrer i cadiretes a les façades i es eveu substituir la xarxa d'enllumenat públic per una de nova adaptada a les noves directrius d'estalvi energètic. En alguns dels encreuaments de carrers es preveu algunes petites zones de vianants amb arbres i bancs. Es respectaran part dels aparcaments existents però només a una banda del carrer.

Satisfecció també perquè complim, amb aquest inici de tramitació, amb un dels compromisos electorals a nivell municipal. Ulldecona necessitava una important rentada de cara i la nostra prioritat aquesta legislatura són els carrers i places del poble, un cop tenim planificats i executant-se els equipaments necessaris per als propers anys com el nou CAP, el nou pavelló esportiu, el casal d'entitats i la futura biblioteca.

Segons els càlculs que fem des del govern municipal, les obres haurien d'iniciar-se abans de final d'any i han d'acabar a l'estiu del 2009 perquè el setembre de l'any vinent són Festes Quinquennals.

El ple de l'Ajuntament, a més, ha aprovat també una modificació de pressupost, el programa de les Festes Majors 2008, una moció en contra de la nova eurodirectiva del temps del treball (preguntada pel grup municipal Socialista), i diversos convenis amb el Servei Català de Salut, el Consell Comarcal, la Mancomunitat de la Taula del Sénia i la Diputació de Tarragona.

També s'ha donat a conèixer l'informe 2007 de la Síndica de Greuges i s'ha ratificat un decret d'alcaldia en el qual s'acorda interposar recurs contenciós administratiu respecte la desestimació de la sol.licitud de compensació fiscal pels beneficis de les autopistes.

0 comentaris: