dilluns, 3 de novembre de 2008

PAS A PAS, ANEM AVANÇANT

El ple d'aquesta nit a l'Ajuntament, el primer que presideixo en aquesta nova etapa com a Alcaldessa d'Ulldecona, ha aprovat per unanimtat el plec de clàusules per a la contractació de les obres d'urbanització de la Murada de Baix. Es tracta, com ja he dit en alguna ocasió, de l'actuació més important a executar dins el nucli antic aquesta legislatura, amb un import de més de 600.000 euros, subvencionada en part pel Pla únic d'Obres i Serveis de la Generalitat de Catalunya. L'actuació inclou la modificació de l'amplada de les dos voreres perquè siguen transitables i més accessibles. A més, s'eliminaran tots els encreuaments de línies elèctriques i es renovarà la xarxa d'enllumenat públic. En algunes cruïlles també s'instal·laran petites zones de vianants amb arbres i bancs, i es conservaran els aparcaments de vehicles en una banda del carrer. Estic molt satisfeta perquè aquest és un projecte en el que treballem des de fa quasi dos anys i, pas a pas, anem avançant.

Estic contenta també per la unanimitat aconseguida no només en aquest punt sinó en quasi la totalitat dels punts a debat aquesta nit, des de la moció presentada pel grup municipal Socialiste en favor de la delegació del vot com a mesura per possibilitar els permisos de maternitat i paternitat dels càrrecs electes, a diferents convenis amb la Mancomunitat de la Taula del Sénia, el Ministeri de Medi Ambient, Medi Rural i Marí, el Consell Comarcal, el CODE o el Departament d'Interior en matèria de seguretat pública i policia (en referència al desplegament dels Mossos d'Esquadra). S'agraeix poder treballar d'aquesta manera, coincidint amb les qüestions importants per al municipi i discrepant, des del respecte, en altres qüestions potser més genèriques.

0 comentaris: