dimecres, 10 de juny de 2009

REHABILITACIÓ DE L'ORFEÓ


Avui he tingut ocasió de fer diverses visites a les obres que s'estan realitzant a Ulldecona, entre elles les de la Murada de Baix - Plaça Diputació, ja molt avançades i en fase de retocs finals, i les de rehabilitació del Teatre Municipal Orfeó Montsià, el centre neuràlgic de la vida cultural del nostre poble. És un equipament que acull mensualment concerts, representacions teatrals, assajos diversos ... Fa uns dies ja van començar les obres de la segona fase de rehabilitació d'un equipament que s'ha quedat vell i, en certa manera, antiquat per a les necessitats d'avui i que, a poc a poc, anirem modernitzant i condicionant.

La segona fase de les obres de rehabilitació del Teatre de l’Orfeó Montsià, construït l'any 1923, es preveu que tinguin una durada de sis mesos. L’actuació requereix una inversió superior als 224.500 euros i permetrà continuar la restauració d’un edifici emblemàtic del nostre poble.

L’edifici figura en l’inventari del Servei de Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat de Catalunya i té la configuració característica d’un teatre, amb sala de butaques, caixa escènica, vestidors, accessos i taquilles. També disposa d’un bar i altres dependències annexes. Des de la seva construcció ha sofert diverses reformes, algunes de les quals van perjudicar l’estructura i l’organització de l’edifici. INCASÒL ja va executar una primera fase de rehabilitació de l’edifici consistent en la reforma de la caixa escènica i el cos de vestidors, amb una inversió també de vora 300.000 euros, acabada l'any 2007. Amb els treballs previstos en aquesta segona fase de les obres s’actuarà en el cos d’accés a l’edifici i s’ampliarà amb un solar del carrer Orfeó. Aquests treballs van quedar interromputs temporalment en fer fallida l’empresa adjudicatària fa poc més d'un any.

Concretament, l’actuació consistirà en finalitzar la coberta del cos d’accessos i la sala polivalent, en la reestructuració de l’accés principal i de les dependències de les entitats, s’efectuaran també millores a la caixa escènica i al cos de vestidors, i s’adequaran els serveis en l’ampliació que es projecta en el solar annex. L’obra es basa en un projecte de l’arquitecte Carles Brull, i els promotors són l’Ajuntament d’Ulldecona, la Direcció General d’Arquitectura i Paisatge, la Direcció General del Patrimoni Cultural i l’Institut Català del Sòl, dins del programa de l’1% cultural que impulsen els Departaments de Política Territorial i Obres Públiques i Cultura, de la Generalitat de Catalunya.