dilluns, 15 de juny de 2009

SUPORT A LA DEPENDENCIA

Un dels nombrossos avenços que ha sofert Ulldecona aquests darrers anys el trobem en el camp de l'atenció a les persones. Aquests avenços són els que realment et fan sentir orgullosa de la feina feta. La passada legislatura vam posar en marxa un ambiciós programa de suport a les persones dependents (siguin grans o joves), als seus cuidadors o cuidadores i a les seves famílies. L'objectiu final era una bona oferta d'atenció domiciliària. Vam començar fent formació, amb un taller subvencionat pel Departament de Treball a les persones que més tard l'havíen de tirar endavant. Avui, l'atenció domiciliària està totalment consolidada i creixent a Ulldecona i hem aconseguit també tirar endavant noves branques d'aquell ambiciòs projecte que fa cinc anys era un somni. A l'atenció domiciliària se li ha sumat l'Espai de Respir (atenció a persones en malalties neurodegeneratives), l'atenció i formació a cuidadors i cuidadores, a familiars, tallers diversos, xerrades informatives de conscienciació ... i continuem creixent. La Fundació Ulldecona és qui centralitza avui per avui tota aquesta feina, silenciosa moltes vegades, però molt ben valorada per tothom.

Aquesta setmana la Fundació Ulldecona ha estat una de les entitats que ha rebut el suport econòmic de Caixa Tarragona a través del programa Tu Ajudes. S'hi han presentat més de 700 projectes, que s'han repartit 1.125.000 euros. Des d'aquí vull agraïr a tots els clients de Caixa Tarragona que amb els seus vots han fet possible que la Fundació Ulldecona rebés més de 4.500 euros. També altres entitats de la població han rebut suport econòmic. Per ordre alfabètic: Banda de Música, Club de Twirling, Mestresses de Casa, Patronat de la Passió i Ull de Teatre Grup Escènic. Felicitats també a totes elles.

0 comentaris: