dijous, 12 de novembre de 2009

Mentre el Govern planteja mesures per millorar la situació a les Terres de l'Ebre, CiU busca baralla


Intervenció al Ple del Parlament presentant l'esmena dels grups que donem suport al govern a la moció de CiU sobre el sector de l'automoció (encara no entenc perquè li van posar aquest nom i que hi té a veure, per exemple, el pla territorial de Terres de l'Ebre).

No és des de la confrontació des d’on es construeix territori i país, no és amb la confrontació com recolzarem els treballadors i treballadores de Lear Roquetes i els milers de treballadors d’arreu del país que estan en situació semblant, no és la confrontació un instrument per solucionar els problemes i donar respostes als ciutadans. Per tant, per molt que ens busquen, als diputats i diputades del grup Socialistes-Ciutadans pel Canvi, no ens hi trobaran. Amb clara voluntat d’acord hem presentat una esmena a la seva moció.

Creiem que s’han d’intensificar les mesures per a la millora de la situació econòmica i industrial a les Terres de l’Ebre, en la línia de les inversions ja realitzades i aplicant el pla anunciat pel propi president de la Generalitat, aquests darrers dies. Un pla que preveu avançar inversions, accelerar la creació de sòl industrial i donar prioritat a les empreses que s’hi vulguin instal.lar i una inversió de 8’2 milions d’euros en formació. Un pla que preveu una comissió de seguiment del Compromís amb l’Ebre, integrada pel govern, agents econòmics i socials, i administracions locals.

Aquest govern sempre ha apostat per les Terres de l’Ebre. Va ser al nostre costat quan se'ns qüestionava el dret a gestionar els recursos hídrics i torna a ser-hi ara, en moments de gran dificultat. La mitjana d’inversió per càpita en el període 2004-2010 és superior al del període 1999-2003 en prop de 180 euros. El que passa es que estàvem tant a la cua de tot que ens costarà molt situar-nos en posicions capdavanteres.

Com dèia, el President Montilla, ha presentat ja el conjunt d’iniciatives per al desenvolupament de les Terres de l’Ebre 2010.

En el camp de la dinamització industrial, treballant en quatre blocs:

- Potenciacó de l’oferta de sòl industrial (més facilitats per a les empreses i més oferta de sòl per a activitats econòmiques. Podem parlar de les diverses fases de polígon Catalunya Sud, al Baix Ebre, polígon del Mollo o el de Flix, a la Ribera, Vall de Vinyes o Camposines a la Terra Alta; o de la consolidació del sòl existent a municipis del Montsià com Ulldecona, la Sénia o Amposta)

- Iniciatives de dinamització comarcal, amb la incorporació de les quatre comarques ebrenques dins del pla, amb vuit milions d’euros de pressupost per tal d’estimular l’activitat econòmica i empresarial mitjançant el suport del teixit productiu i la producció local i desenvolupar un entorn socioeconòmic que afavoreixi la permanència de la població al territori. Els ajuts tindran forma de subvencions o de préstecs reemborsables seguint les ocndicions marcades per aquets programa que ja es desenvolupava a l’Anoia, el Pallars Jussà, el Ripollès i la Terra Alta

- Actuacions de política industrial, entre altres, amb la gestió dels 10 milions d’euros del fons de reindustrialització que saprovaran en els pressupostos generals de l’estat per al 2010 i prestant especial atenció als projectes d’R+D i internacionalització.

- Actuacions de política de creació d’empreses, amb prop d’1 milió d’euros en polítiques d’emprenedoria i economia cooperativa.

En el camp del desenvolupament d’infraestructures:

Actuacions en xarxa viària i de mobilitat en les que ara no m’extendre perquè no acabaria i que representen una inversió actual de 100 milions d’euros en obres.

Només resaltar que aquesta mateixa setmana el Dep. Política Territorial i Obres Públiques ha iniciat la licitació de la redacció de l’estudi previ de l’Eix Occidental, autovia de 145 km que unirà Lleida i Alcanar. La nova autovia seguirà el corredor de l’actual C12, de titularitat de la Generalitat, entre Lleida i Amposta, i de la N-340, de titularitat estatal, entre Amposta i la cimentera d’Alcanar, passant per 26 municipis.

Actuacions en ports, amb una inversió de 5’4 milions d’euros; millora i ampliació de la xarxa de regadius; actuacions de sanejament d’aigües i protecció del medi natural, amb 11 milions d’euros; actuacions de protecció del Delta, amb 310 milions d’euros en els propers cinc anys i altres actuacions estratègiques com l’Hospital.

Finalment, en l’àmbit de foment del capital humà: el govern referma el seu esforç pressupostari amb prop d’un 10% més de recursos que el 2009 dedicats a actuacions dels treballadors.

Es llençarà el projecte Treball a les 4 comarques amb programes de contractació de personal directiu o tècnic, programes de desenvolupament local, programes de qualificació professional, programes innovadors i experimentals per a col.lectius amb dificultat d’inserció i programes de foment de la igualtat d’oportunitats home/dona.

Paral.lelament s’obrirà una línia d’incentius a la implantació empresarial a les Terres de l’Ebre i la creació d’un pla de formació i reciclatge de persones en situació d’atur. En definitiva, en el cas del Departament de Treball, es preveu comptar amb més de 8’2 milions d’euros per a les iniciatives d’ocupació i formació.

En definitiva, les bases les tenim posades, el govern ha fet els deures i ara hem de continuar treballant per fer realitat aquests projectes plasmats en el pla presentat, que només seran possibles si treballem plegats des de totes les administracions, des de tots els sectors, des de tots els partits també, en benefici del territori i del país.