dijous, 4 de febrer de 2010

OCUPACIÓ ALS MUNICIPIS


Bona notícia la de la signatura de l'acord entre la Generalitat i els municipis catalans per fomentar l'ocupació, amb una inversió de 100 milions d'euros. Es tracta d'una de les mesures incloses dins el Pla Montilla contra la crisi i que preveu la convocatòria de Plans d'ocupació, una acció directa de promoció d'ocupació i formació, reconeixent al mateix temps el paper clau dels ajuntaments.

Traduit, això vol dir que els ens locals podran contractar personal, preferentment joves, a més a més de treballadors discapacitats i en risc d’exclusió, i als desocupats que hagin participat en programes formatius durant sis mesos. Per poder ser contractats pels ajuntaments, han d’estar a l’atur i haver esgotat la prestació de desocupació o estar a punt de finalitzar-ne el cobrament, o bé ser perceptors dels subsidis especials del Ministeri de Treball i de la Generalitat. En tot Catalunya estem parlant de 25.000 beneficiaris.

La mesura, que forma part dels 30 compromisos anticrisi acordats entre la Generalitat, els sindicats i les patronals, serà efectiva probablement a la primavera, un cop el departament de Treball hagi publicat la convocatòria dels plans a finals de febrer i comenci a adjudicar contractacions. La data límit per firmar els contractes serà el 30 de juny.

Es tracta, sens dubte, d'una mesura que ajudarà a pal.liar temporalment l'atur i generar llocs de treball en sectors de futur, com el medi ambient, les tecnologies de la informació i la rehabilitació. L'objectiu és doble, per una banda, transformar l’economia i per l'altra, crear oportunitats per als ciutadans més afectats per la crisi.

0 comentaris: