dilluns, 25 de gener de 2010

TREBALLEM PELS BARRIS


Ja tenim aprovats els projectes que hem de presentar des d’Ulldecona al Fons Estatal d'Ocupació i Sostenibilitat. Un total de 755.345’21 d’euros. D’aquests, 138.595’84 euros són destinats a despesa corrent (contractació d’un conserge per a les escoles, un coordinador de serveis socials, el consum elèctric, el manteniment de l’ascensor, la calefacció i la neteja del CEIP, i el servei de planificació familiar) i la resta, 616.749’37 euros, a inversió.

Per unanimitat de tots els grups hem aprovat en sessió plenària aquesta nit la majoria dels projectes. Són la renovació de l’enllumenat públic i construcció de la xarxa de sanejament del barri Castell (133.557’34 euros); la renovació de l’enllumenat públic de Sant Joan del Pas (125.743’42 euros), dels Valentins (49.154’37 euros) i de les Ventalles (32.150’51 euros); la construcció d’una pista poliesportiva al barri Castell (53.251’01 euros); i la reforma de la pista poliesportiva dels Valentins (33.486’02 euros). Lamentablement l’oposició ha votat en contra de dos projectes tant necessaris com els anteriors: la construcció d’un pou per al subministrament d’aigua potable a la Miliana (93.011’80 euros) i l’ampliació de la residència municipal de la tercera edat en més de 125 m2 per valor de 96.394’90 euros. Són obres que s’iniciaran abans de l’estiu i que estat finançades al 100% pel govern espanyol.


Com comprovareu, la majoria de les actuacions van destinades als barris d’Ulldecona amb la intenció que, en breu, puguin disposar també tots els veïns i veïnes dels serveis necessaris per viure-hi en dignitat. Aquestes actuacions se sumaran a altres finançades pel Pla únic d’Obres i Serveis de Catalunya (fins al 2012) també previstes amb aquesta intenció, com la urbanització dels carrers de Sant Joan del Pas, del barri Castell, actuacions als Valentins i les Ventalles, i les obres ja executades aquesta legislatura de la xarxa de subministrament d’aigua potable a la Miliana, del col.lector de clavegueram i estació depuradora (EDAR) de Sant Joan o les que també farem en breu d’instal.lació de l’EDAR de les Ventalles o l’EDAR de Valentins (a càrrec dels pressupostos de la Generalitat). En una entrada anterior feia referència també a la important inversió en camins per millorar la mobilitat de les persones que viuen als barris. En definitiva, una inversió mai vista als barris d’Ulldecona, que podran disfrutar en breu els veïns d’aquests nuclis durant tants anys abandonats pel que fa a inversió pública.

0 comentaris: