dijous, 29 de juliol de 2010

FOMENT DE L'OCUPACIÓ


Els Plans Extraordinaris d’Ocupació Local (PEOL) del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya han permés a Ulldecona la contractació de 10 persones en atur durant sis mesos. Aquests Plans, que combinen activitats de formació i de treball per a persones en atur, estan dotats amb un import de més 70.000 euros, atorgats a travès del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC).

Els Plans estan vinculats als sectors bé tradicionals o bé emergents que generaran ocupació com, per exemple, les tecnologies de la informació i la comunicació, les energies renovables, l’eficiència i l’estalvi energètic, i la rehabilitació d’habitatges, edificis o equipaments de titularitat o d’ús públic. Amb l’atorgament d’aquests Plans, el Departament de Treball reforça les mesures adreçades a millorar la situació de les persones en atur invertint en la seva preparació, combinant la formació i el treball en aquells sectors, tradicionals o emergents, que creen ocupació. En el cas d'Ulldecona els projectes treballaran la millorar i rehabilitació de l'espai públic i les tecnologies de la informació, concretament, la digitalització de documentació.

Les entitats locals, en el cas d'Ulldecona, l'Ajuntament, han contractat les persones en situació d’atur inscrites com a demandants d'ocupació des de fa més de mig any a les oficines de treball, que no cobrin la prestació o subsidi d'atur o els manqui un mes per exhaurir-la, en el moment de la presentació de l'oferta d'ocupació. Per la seva banda, les persones contractades, tenen l’obligació de formar-se, fora de la seva jornada laboral, amb formació transversal o professionalitzadora. Aquesta formació té una durada mínima de 60 hores i un màxim de 125 hores d’acord amb les característiques del pla formatiu, vinculat a les contractacions, presentat per la corresponent entitat local.

L’objectiu del Departament de Treball és augmentar la preparació de les persones en atur per millorar la seva ocupabilitat amb una clara aposta per la formació en totes les iniciatives noves incloses en les polítiques actives dissenyades, com el projecte SUMA o els Plans d’Ocupació, així com en les polítiques passives com la Renda Formació de Treballadors Autònoms i la Renda Mínima d’Inserció.

Entre tots els Plans d’Ocupació de Catalunya, ordinaris i extraordinaris, es facilitarà la contractació de 25.000 persones en situació d’atur. En el cas d'Ulldecona, el Departament de Treball ha invertit durant el 2009 i el que portem de 2010, més de 430.000 euros. En concret, es va possibilitar la contractació de 17 persones en plans, entre Ajuntament, Fundació Ulldecona i Institut Municipal d'Esports l'any passat i la contractació de 8 alumnes-treballadors i dos professors en l'Escola Taller La Ferradura. Així mateix el Departament de Treball financia el 80% del sou de dos persones com a agents d'ocupació i desenvolupament local, un dels quals gràcies a la Llei de Barris, i, finalment, s'ha rebut una subvenció de 15.000 euros l'assessorament a la creació d'empreses.

El canvi de les polítiques adreçades a les persones en atur engegat pel Departament de Treball suposa un clar increment de la formació, l’assessorament, l’orientació i l’experiència professionalitzadora de les persones en atur en sectors que puguin crear ocupació. Aquest canvi s’està aconseguint amb el consens i la col·laboració dels agents econòmics i socials i les empreses, com es demostra amb l’Acord dels 30 compromisos per l’Ocupació/Projecte Impuls, signat el 21 de desembre de 2009. Alhora, el Departament de Treball posa especial èmfasi en l’esforç de col·laboració, cooperació i consens que les entitats locals estan fent en aquests moments per aplicar les mesures engegades pel Govern al territori.

0 comentaris: