dimecres, 8 de setembre de 2010

ÈXIT DE LA 1a CAMPANYA DE RESTAURACIÓ DE LES PINTURES RUPESTRES D'ULLDECONA


Fa pocs dies ha finalitzat amb èxit la primera campanya d’intervencions per a la recuperació de les pintures rupestres de l’abric IV de la Serra de Godall, a Ulldecona. Les parets laterals de l’abric IV estaven recobertes per nombrosos grafits i la neteja ha permés descobrir noves figures, com les d'aquesta fotografia.

Dins els marc general d’actuacions previstes per al conjunt dels abrics, la campanya d’aquest any, centrada a l’Abric IV, ha tingut 3 objectius principals:
1.- Eliminació de tots els grafits que recobreixen la paret esquerra.
2.- Identificació i anàlisi de la substància de color blanc ocre que recobreix part de la paret esquerra, damunt la qual hi ha restes de pintures rupestres.
3.- Identificació, anàlisis i realització de proves d’eliminació de la pel·lícula negra de la part central de l’abric.


Pel que fa a l’eliminació dels grafits, la neteja ha estat un èxit i pràcticament han estat eliminats tots. La majoria estaven realitzats amb carbonet, alguns per incisió, i un amb llapis. La majoria d’inscripcions foren fetes entre 1994 i 2000, sobretot el 1994, on molts noms es repeteixen. Cal recordar que fins l’any 2003 no es portà a terme el tancament que protegeix de manera integral tots els conjunts.

La intervenció al panel de les pintures ha tingut un tractament especial que ha permès recuperar 4 figures, dos cabres concretament, el cap d’una tercera i una línia en ziga-zaga, que estaven pràcticament perdudes i era impossible la seva identificació. Actualment aquestes figures són visibles des del peu de l’abric per a qualsevol tipus de visitant.

Sobre la substància de color blanc ocre damunt la qual hi ha pintures, ha estat perfectament delimitada la seva extensió i es confirma la presencia de pintura a sobre. Les anàlisis de les mostres extretes que actualment s’estan realitzant a les dependències del Laboratori d’Anàlisis i Investigacions de Béns Culturals de la Diputació General d’Aragó a Saragossa, permetran confirmar si corresponen a una capa de preparació de la paret per pintar al damunt posteriorment i avançar en la datació tant de la substància com de la pròpia pintura.

El tercer objectiu, la identificació i realització de proves per a la eliminació de la pel·lícula negra de la part central de l’abric, ha permès identificar 2 tipus de negre. L’objectiu bàsic d’aquestes proves és veure la possibilitat d’eliminar aquest dipòsit superficials per sondejar zones amb possibilitats de recuperar pintura rupestre actualment no observable.


El Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de Catalunya, responsable dels treballs, planteja com a continuació dels mateixos - un cop es disposi dels resultats de les anàlisis de les mostres extretes d’aquestes pel·lícules negres i vistos els resultats de les proves realitzades – una intervenció consistent a l’extracció d’aquesta capa en alguna zona de la paret susceptible que s’hi puguin localitzar pintures rupestres. Aquesta segona campanya, possiblement a principis del 2011, també comportarà l’eliminació de tots els grafits de la paret dreta de l’abric i la recuperació del panel amb pintures, el qual actualment és pràcticament impossible d’identificar.

La intervenció ha estat contractada per l’Ajuntament d’ Ulldecona i finançada amb càrrec al programa Caixes- Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, per un valor de 60.000 euros, i dirigida pel restaurador Eudald Guillamet sota la coordinació i seguiment de Josep Castells, director del programa Corpus de Pintures rupestres de Catalunya, del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de Catalunya.

0 comentaris: