dimarts, 9 de novembre de 2010

ARXIU HISTÒRIC D'ULLDECONA


El ple de l'Ajuntament d'Ulldecona va aprovar ahir de nit en sessió ordinària el projecte bàsic i d’execució, estudi de seguretat i salut, certificat d’eficiència energètica del projecte, estudi geotècnic, i projecte d’activitat, així com direcció d’obra d’un equipament públic, destinat a arxiu històric i casal d’entitats a l’edifici de l’antic convent d’Ulldecona. Un nou compromís que comença el seu camí per convertir-se en realitat. Un equipament necessàri i útil per a un municipi amb la importància històrica que té Ulldecona.

Aquest equipament cultural, ubicat a l'antic hospital constarà de tres plantes amb un total de 1.192 m2 i servirà com a seu de l'arxiu històric local i casal d'entitats. La primera i segona planta estaran destinades per al propi arxiu, una sala de reunions i una sala de consulta ubicada a l'antiga Església del segle XIV de la qual se'n conservarà l'estructura original. L'Arxiu Històric, junt amb la nova biblioteca, són els dos equipaments culturals pendents que són avui una prioritat pel govern municipal.

El pressupost total és d'1.250.510 euros i està finançat pel Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) del Departament de Governació i per la Llei de Barris del Departament de Política Territorial i Obres Públiques. El començament de les obres està previst per a finals del 2011.

0 comentaris: