divendres, 29 d’octubre de 2010

Les Terres de l'Ebre, un territori preparat per al present i el futur

De tant en tant és bo fer un exercici de memòria i fer una ullada al nostre passat més recent, més quan venen unes eleccions i hem de fer balanç de la feina feta. A principis del 2000, a les Terres de l’Ebre la resta del país ens portava dos dècades de distància. Durant molts i molts anys havíem estat un territori oblidat i sense inversió pública. Una distància que la Generalitat ha intentat retallar les dos darreres legislatures amb una inversió per càpita superior a qualsevol altre territori.

Més de 700 milions d’euros demostren el que som capaços de fer en pocs anys. Només cal que donem una volta poble a poble, per totes les Terres de l’Ebre. La forta inversió es pot comprovar a simple vista. Complim els compromisos assolits amb els ciutadans i ciutadanes, complim amb FETS. Potser gesticulem menys que altres, potser cometem errors en la visualització de les nostres actuacions, però és evident la feina que hem fet des del govern liderat pel President Montilla i és de justícia reconeixer-ho.

Més de 700 milions d’euros d’inversió demostren com es pot iniciar la transformació d’un territori menut com el nostre. Més escoles, més institus, més llars d’infants, més quipaments esportius i culturals, més consultoris mèdics, més CAP’s, millors hospitals, polítiques de dinamització econòmica, més atenció a les persones depenents, més carreteres, millors xarxes de comunicacions, més respecte al patrimoni, al medi ambient, l’aposta per la universitat. Durant aquests 7 anys de governs progressistes i d’esquerres hem invertit en tres eixos clars: atenció a les persones i a l'estat del benestar; infraestructures; i l’eix de dinamització econòmica i la lluita contra la crisi, i això ha transformat els nostres pobles i les nostres comarques.

Per als socialistes, però, aquesta evolució positiva als llarg dels darrers set anys, lluny de dur-nos a la paràlisi autocomplaent, és un estímul per seguir canviant, per continuar interpretant una societat que es transforma dia a dia i més en territoris com el nostre, que havia quedat enrera i ara recupera pas a pas el temps perdut.

Hem construït un territori modern, un territori preparat per al present i futur, un territori competitiu, i hem d’aconseguir ara despegar definitivament i deixar enrere l’oblit al que vam estar sotmesos durant 23 anys de governs de CiU amb el PP.

Els socialistes treballem per fer de la política industrial l’eix central de les polítiques econòmiques en els propers anys a l’Ebre, un cop acabades o en alguns casos començades, infraestructures bàsiques que fins ara ens ho impedien. Política industrial en l’ampli sentit de la paraula. Des de la indústria clàssica però amb alt valor afegit, adaptada a les condicions de la competència globalitzada, amb noves tecnologies, recerca, a sectors emergents com l’energia, o també l’agroindústria, alimentació i aqüicultura, sectors pels quals hem d’apostar decididament.

Hem de lluitar per una major especialització de les nostres empreses. Hem de ser capaços de crear i atreure empreses d’alt valor afegir i, per a fer-ho, necessitàvem serveis, bones comunicacions, accés ràpid a les noves tecnologies, a la banda ampla, estem en el bon camí. Ara toca donar un pas més i la garantia és el PSC, un partit progresista i transformador, un partit sempre i en tot moment al servei de la societat.

Article publicat a la Veu de l'Ebre, avui divendres, 29 d'octubre