dijous, 18 de juliol de 2013

Menys fotos i més recursos per la infància

Diverses entitats i partits polítics signarem demà el Pacte per la Infància a instàncies del Departament de Benestar i Família després del compromís assolit per tots ja fa tres anys abans de les eleccions del 2010. L’hem treballat en comissió al Parlament amb la col.laboració de nombroses entitats relacionades amb la infància. És un bon document, però correm el risc que es converteixi en paper mullat si el govern no pren consciència, comença a actuar i a adquirir compromisos reals i mesures concretes per fer front a les necessitats de la infància al nostre país. No hi ha ni calendari ni pressupost. 

Ens han donat motiu per desconfiar: la llei de suport a les famílies, del 2003, no s’ha acabat de desplegar en la seva totalitat i la llei de drets i oportunitats de la infància i l’adolescència, del 2010, dorm al calaix mentre augmenta el risc de vulnerabilitat dels nostres infants i creixen alarmantment els índex de desnutrició i pobresa infantil. No és ni negant la realitat ni amagant-la com se solucionen els problemes.
 
Al Parlament, CIU i ERC aproven mocions però no es comprometen amb xifres. La darrera, avui, en que gràcies a una esmena presentada pel grup parlamentari socialista hem aconseguit que el govern agiliti el pagament del deute als ajuntaments i consells comarcals de les beques menjador i que ens presentin en un mes el calendari de desplegament de la llei d'infància, la 14/2010. Però les xifres pactades entre els dos grups que donen suport al govern no són més que engrunes i no n'hi ha ni per començar. Podeu seguir en aquest enllaç la meva intervenció d'aquesta tarda.

Davant aquesta política assistencialista, de beneficència, de caritat, que ens volen imposar, exigim drets. Menys fotos, menys papers i menys paraules, i més acció, més compromisos i més recursos.