dissabte, 5 d’octubre de 2013

Baixen les pensions mentre el PP continua mentint #ppstyle


El govern del PP ens té acostumats ja a les seves mentires reiterades. Només els darrers mesos ens han donat informacions i xifres falses sobre atur, IVA, impostos, frau fiscal, Bárcenas i sobre pensions, entre altres qüestions. El govern espanyol insisteix en que pugen les pensions i la realitat es que amb la reforma del PP baixen totes. Les pensions que ja es cobren, per exemple, contemplen una fórmula per revalorar-les pensions (0’25%) que suposa una pèrdua real de poder adquisitiu cada any.

A aquest fet cal sumar-li que de nou les dones serem les més perjudicades per aquesta injusta reforma. Sabem que la tradicional desigualtat de les dones al sistema de pensions està directament relacionada amb la desigualtat en el món laboral: salaris més baixos, més treball a temps parcial i feines més precàries. Atenció a les següents dades: la mitjana de les pensions de jubilació de les dones és un 40% inferior a la dels hómens (453 euros menys); el 62% de les pensions de jubilació de dones són inferiors a 600 euros mensuals, mentre que en el cas dels hómens només un 18%.

Aquest és, en definitiva, l’estil del PP. Baixen les pensions mentre ells continuen mentint i de nou les dones som les més perjudicades.

0 comentaris: