dimecres, 5 de febrer de 2014

Propostes sobre l'Anella Viària del Delta de l'Ebre, la carretera Poblenou, descomptes AP7 i la N-340, a la Comissió de Territori del Parlament


Aquesta es podria considerar una entrada 3 en 1, perquè faig referència a tres propostes de resolució, dos que avui hem debatut i aprovat a la comissió de Territori i Sostenibilitat del Parlament i una altra que debatrem a la propera, que fan referència a la xarxa viària de les Terres de l'Ebre, i que jo mateixa vaig presentar ara fa ja uns mesos. En primer lloc, per tant, vull mostrar la meua satisfacció per l'aprovació en tant que són temes que fa massa anys que patim al nostre territori (uns de tants!) i també a la vegada, destacar la voluntat d'arribar a acords, premisa indispensable per fer política de la bona, política per servir els ciutadans/nes. 

Proposta de resolució sobre l’arranjament de la carretera del Poble Nou del Delta a Sant Carles de la Ràpita i l’execució de les actuacions pendents de l’anell viari del delta de l’Ebre


Des de fa més de 10 anys existeix un consens entre tots els municipis del Delta de l’Ebre i la Generalitat de Catalunya per realitzar una infraestructura llargament reivindicada, anomenada en el seu moment Anell Viari del Delta. Actualment una bona part del projecte executiu està ja redactat i es contempla una millora de les carreteres que comuniquen els pobles del Delta de l’Ebre entre ells i també la dotació d’un carril bici paral•lel.

Al maig del 2008, els veïns del Poble Nou del Delta es van manifestar tallant pacíficament la carretera que uneix aquest nucli, pertanyent al municipi d’Amposta, amb Sant Carles de la Ràpita, per reclamar l’execució del projecte de millora de la mateixa, atesa la seva perillositat i també el cada cop més important volum de turistes que la usen sobretot durant els mesos d’estiu. Per aquest motiu vaig proposar el text que avui hem aprovat amb una esmena del grup de CIU que insta a acabar la redacció del projecte constructiu del condicionament de la nova carretera que va des de Sant Carles de la Ràpita fins al Poble Nou del Delta i que ha rebut el suport de tots els grups parlamentaris. També un segon punt aprovat insta al govern a elaborar, durant el primer semestre de 2014, un calendari de les diverses actuacions pendents d’executar de l’Anell Viari del Delta de l’Ebre. 

Proposta de resolució sobre la prohibició de circulació de camions per la carretera N-340 i l’aplicació de descomptes a l’autopista AP-7 entre l’Hospitalet de l’Infant i Ulldecona

L’autopista AP-7 recorre la costa mediterrània i amb ella la N-340, que en alguns trams té un considerable trànsit de vehicles pesats. En els darrers anys, el Ministeri de Foment ha construït, desdoblant en alguns trams la mencionada N-340, o construint-ne de nous, la nova autovia gratuïta A-7, resolent en bona mesura el col•lapse provocat a la carretera pel trànsit d’aquest tipus de vehicles.

La crisi econòmica i les prioritats actuals del Ministeri han portat, pràcticament, a la paralització de les obres de construcció de l’autovia A-7, que en d’altres llocs, como en la N-II a Girona, s’ha resolt, a l’espera de la construcció de nous trams de l’autovia, desviant el trànsit de vehicles pesats per l’autopista. En aquest cas la proposta insta al govern a posar en marxa entre l’Hospitalet de l’infant i Ulldecona les mateixes mesures implementades a altres llocs per reduir trànsit camions per la N-340 i preveure descomptes per al tram de l’AP7. Finalment, el text que hem aprovat, amb esmena de CIU, és "El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a fer les gestions necessàries davant l’Administració General de l’Estat perquè com a Administració titular i concedent de la carretera N-340 i de l’AP-7 pugui estudiar i en el seu cas implementar la prohibició de circulació de camions de quatre o més eixos per la N-340 i descomptes a l’AP-7 per moviments interns, entre l’Hospitalet de l’Infant i Ulldecona"

Proposta de resolució sobre la millora del pont sobre l’Ebre de la carretera N-340

En aquest cas la proposta prové del grup municipal socialista a l’Ajuntament d’Amposta sobre la necessitat de millores al pont de la N-340 sobre l’Ebre al seu pas per la capital del Montsià, que suporta un trànsit diari mitjà d’entre 15.000 i 20.000 vehicles, una tercera part dels quals són camions que cobreixen la ruta entre el sud d’Espanya i Barcelona i/o França. Periòdicament, el Ministeri de Foment ha de realitzar tasques de millora del ferm i de les juntes de l’estructura del pont, però, tot i això, d’ençà l’entrada en funcionament de la variant de l’Aldea, que ha suposat un cost de 40 milions d’euros, s’ha posat més en evidència les mancances d’aquesta important infraestructura pel que fa a les condicions d’accés, il•luminació i seguretat per simple comparació amb l’obra executada al municipi veí.

El mal estat d’aquest tram de la N-340 quedarà més remarcat encara quan s’executi per part de la Generalitat la rotonda d’entrada a Amposta des de Sant Jaume d’Enveja i que connectarà amb els accessos del pont. Entre altres problemes, a banda de l’estat del ferm, els carrils d’acceleració i desacceleració que connecten el pont amb Amposta i a l’inrevés no compleixen les mínimes garanties d’amplada i recorregut suficient com per fer una incorporació o sortida de la via de forma segura. Les dimensions i acabats de les baranes del pont són del tot insuficients en cas de sortida d’un vehicle de la via a velocitat normal.

Considerem que en ser un pont «semi urbà» hauria de gaudir d’una il•luminació nocturna corresponent a aquest fet i també que les zones verdes arbrades que queden entre el pont i els seus accessos estan completament descuidades. Finalment, per falta de temps no ha estat possible la votació d'aquesta proposta de resolució, però el text pactat, i que serà aprovat si res no passa en la propera sessió de la comissió, demana contemplar la millora del tram de la carretera N-340 situat entre el PK 1083 i 1081, en especial pel que fa a la seguretat viària del pont sobre el riu Ebre, tant dels sistemes de contenció com amb la implantació d’una barrera de separació entre els sentits de circulació, així com s’estudiarà la millora de les mesures de seguretat i l’adaptació dels accessos a la normativa vigent. 

0 comentaris: