dijous, 6 de febrer de 2014

Ulldecona demana la retirada de la llei de l'avortament del PP

A instàncies del nostre grup municipal, ahir al vespre, el ple de l'Ajuntament d'Ulldecona va aprovar una moció en que es demana la retirada immediata de la reforma de la llei de l’avortament impulsada pel PP, la Llei Orgànica 2/2010, de 3 de març, de salut sexual i reproductiva. El text va ser aprovat el passat 20 de desembre pel Consell de Ministres.

La llei vigent declara el dret de totes les dones a adoptar lliurement decisions que afecten la seva vida sexual i reproductiva, sense més límits que el respecte als drets de la resta de persones i regula també el dret a la maternitat lliurement decidida, reconeixent així a les dones la seva capacitat de decisió plena sobre el seu embaràs. Una decisió que ha de ser respectada, conscient i responsable, i amb l’empara de la llei.
El projecte de llei que planteja ara el Govern del PP, seguint criteris dels sectors més conservadors de la societat espanyola i al dictat de la conferència episcopal, representa un clar retrocés normatiu, social i ideològic i torna a situar les dones en la clandestinitat, suprimint el seu dret a decidir de manera conscient, responsable i lliure sobre la seva sexualitat i maternitat. A més, la proposta del PP, afecta greument a la seguretat jurídica dels i les professionals de l'àmbit sanitari, així com també a la garantia en l’accés a les corresponents prestacions sanitàries des de l’àmbit públic, i ens situa trenta anys enrere en els drets de les dones.
La llei del Govern de Rajoy és més restrictiva inclús que la norma de 1985, ja que elimina la possibilitat d’interrompre l’embaràs en les primeres catorze setmanes, considerant-se com a delicte i despenalitzant-lo només en els casos de violació i greu perill per a la vida o la salut de la mare, privant les dones del dret a decidir sobre la seva maternitat. També suprimeix el supòsit de malformacions o anomalies fetals incompatibles amb la vida, que havia justificat la interrupció de l’embaràs en els anys vuitanta del segle passat.
Per tots aquests motius els i les socialistes combatrem aquesta norma amb tots els instruments al nostre abast, des de les institucions i els jutjats fins al carrer.

0 comentaris: