dijous, 10 d’abril de 2014

Demanem al Parlament que el 50% de l'impost sobre les nuclears reverteixi sobre el territori

Aquesta setmana s'ha iniciat al ple del Parlament el debat del projecte de llei de creació de l'impost sobre les emisions contaminants d'òxits de nitrogen a l'atmosfera que prodrueix l'aviació comercial, de l'impost sobre la producció termonuclear d'energia elèctrica per a lseva incidència en el medi ambient i de l'impost sobre l'emissió de gasos i partícules a l'atmosfera. Sens dubte s'haurà d'acordar canvis en el text perquè finalment li puguem donar suport, però és un bon punt de partida. 


Entre altres qüestions, des del grup parlamentari socialista proposem que el 50% de l'impost sobre l'energia nuclear s'inverteixin el plans de dinamització econòmica per a les comarques amb centrals nuclears per tal de preveure el cessament de l'activitat, fet que ens afecta directament a les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona. 

Cal recordar a més, que aquest és un dels compromisos que vam adquirir el novembre 2012 durant la campanya per a les darreres eleccions al Parlament de Catalunya. Concretament proposàvem i proposem el tancament de les centrals nuclears en finalizar la seva vida útil (màxim 2025) i la redacció i aplicació d'un pla de dinamització econòmica de les comarques afectades com la Ribera d'Ebre, apostant clarament pel que anomenem economia verda. Aquest és un dels sectors amb major potencial per generar ocupació. El desenvolupament d'aquests nous sectors, energies renovables, depuració d'aigua i residus, i la investigació derivada d'aquest pot arribar a generar a la província de Tarragona 2.500 llocs de treball si fem la feina ben feta.