dijous, 22 de novembre de 2007

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Aquesta tarda hem tingut Comissió sobre Polítiques de Joventut al Parlament, de la que hi formo part com a portaveu del meu grup, Socialistes - Ciutadans pel Canvi. Hi ha comparegut la Comissionada d’Universitats i Recerca, Blanca Palmada, i el Conseller d’Educació, Ernest Maragall. Tant l’un com l’altre s’han referit a l’educació i a la formació com a part del procés cap a l’empancipació dels joves. I, com no podia ser d’altra manera, a poques hores d’haver conegut xifres relatives al fracàs escolar segons un informe de la Fundació Jaume Bofill, també n’hem parlat.

Les xifres són semblants a les que té el propi Departament d’Educació i cal veure quines són les causes i buscar les solucions oportunes. Són dades preocupants a les que cal posar-hi remei perquè ens hi juguem el futur. I, això es fa amb un sistema d’educació públic de qualitat i aquest es construeix amb major inversió. El proper 2008 els pressupostos de la Generalitat en Educació s’incrementen en un 7’5% i s'ha de continuar així durant molts anys més. Aquesta mateixa setmana, a més, s’ha presentat ja l’esborrany del que serà la nova Llei d’Educació, amb algunes solucions també per a combatre el fracàs escolar.

Hi ha altres dades però, que són esperançadores i fan referència a la Formació Professional, que a poc a poc va guanyant el prestigi que es mereix. Segons un informe del propi Departament d’Educació i el Consell General de Cambres de Catalunya, més d’un 70% dels graduats de cicles formatius d’FP treballa com a molt sis mesos després de finalitzar els estudis, una dada molt rellevant, igual que ho és que un 81% dels graduats en cicles formatius treballen en feines relacionades amb la formació que han rebut. Aquest estudi analitza també els canals utilitzats per trobar feina i destaca la bona relació que mantenen els centres educatius amb el seu entorn d’activitat econòmica. En aquest sentit, he destacat en la meva intervenció una iniciativa que ja ha començat a caminar a Lleida, en la que 12 associacions, gremis, entitats, institucions i empreses han establert aliances amb el Departament per millorar els ensenyaments professionals. L’objectiu és millorar la formació dels treballadors en actiu i incrementar el nombre de personal qualificat per a empreses especialitzades de diverses sectors. És, com deia, una molt bona iniciativa per fer servir de model.

Així mateix, el propi Departament té en marxa un altre projecte, Formació i Ocupació (FIO), un dels quals es porta a terme a l’IES Manuel Sales i Ferré d’Ulldecona, amb col.laboració amb l’Ajuntament, l’Associació d’Empresaris i diverses empreses del municipi, que també permeten la formació quasi bé individualitzada dels alumnes per tal d’incorpora-se al món laboral.

Per acabar, una altra xifra d’aquest mateix estudi. Un 35% dels graduats d’FP que treballen ho fan en la modalitat de contracte indefinit, xifra que supera amb escreix la mitjana de contractes indefinits a Catalunya, que segons l’Observatori del Mercat de Treball, és del 16’4%. Dades, totes elles, que han d’ajudar a prestigiar l’FP, durant tants i tants anys oblidada i menyspreada.

0 comentaris: