divendres, 16 de novembre de 2007

+ X LES TTE

Article publicat a LA VEU DE L'EBRE, avui divendres, 16 de novembre de 2007

Quan els números són bons és fàcil parlar dels pressupostos en general i difícil fer-ho en concret perquè és impossible destacar una inversió per damunt d’una altra. I, això és el que passa amb els Pressupostos de la Generalitat del proper 2008, a debat aquests darrers tres dies en sessió plenària al Parlament de Catalunya. La setmana vinent, en les diferents comissions, s’analitzaran més en detall. Tornant a casa nostra, destaquen les inversions previstes inicialment des dels Departaments d’Agricultura, Política Territorial, Educació, Salut, Interior i Universitats, que són realment bones i molt positives per al nostre present i futur- Són uns pressupostos que responen a les necessitats que tenim plantejades avui dia i que planifiquen el què necessitem per demà.

Regadius, camins, centres d’assistència primària i consultoris locals, col.legis i instituts, comissaries de mossos d’esquadra, carreteres, polígons industrials ... canviaran la imatge de les nostres comarques en un futur proper i, el que és més important, canviaran la vida diària dels ebrencs i ebrenques. Potser hi ha llocs, per exemple, on els consultoris locals ja no existeixen però per a un veí/ïna de qualsevol dels pobles menuts de la Ribera, de la Terra Alta, del Montsià o del Baix Ebre, poder rebre visita mèdica amb condicions al costat de casa i no haver de desplaçar-se, no és només una millora importantíssima, és fer-li la vida més fàcil. Les nostres condicions de seguretat milloraran amb la construcció de les comissaries dels mossos, la igualtat d’oportunitats serà més a prop amb el campus universitari, amb millors carreteres, amb més i millors escoles i més i millors instituts per als nostres fills i filles.

A aquestes importants inversions hem de sumar-hi tot allò que ens afectarà tant a natros com a la resta de catalans i catalanes. Els del 2008 són uns pressupostos que destinen més de la meitat de la inversió, un 52%, a polítiques socials. La mitjana d’inversió per habitant és de 715 euros, enfront els 365 de 2003. A les nostres comarques les xifres demostren l’aposta real pel reequilibri territorial tant a nivell Catalunya-Terres de l’Ebre com a nivell intern de les pròpies TTE i aquesta inversió és molt superior a la mitjana. Per a que us feu una idea, la inversió per habitant a la Terra Alta, serà de 1.988 euros, quasi tres vegades més, i a la Ribera d’Ebre arriba als 908 euros per habitant. Així és com el govern de Catalunya demostra el seu compromís amb les Terres de l’Ebre, amb un esforç inversor, amb números de nou dígits (voltant els 200 milions d’euros, més de 3.300 milions de pessetes) als pressupostos generals del país. Mai un govern havia invertit tant aquí, amb un increment de més del 25% respecte a aquest any 2007.

Aquests pressupostos són el resultat de la tasca iniciada ja durant l’anterior leislatura catalana per tal d’impulsar polítiques equilibradores i treure de l’oblit històric al que havien estat sotmeses les Terres de l’Ebre i els ciutadans i ciutadanes de les quatre comarques que les conformen. Ara sí que ja estem en el camí per tal d’aconseguir la tan anhelada igualtat d’oportunitats.

0 comentaris: