dimecres, 21 d’octubre de 2009

LA JUSTÍCIA DE PAU A CATALUNYA

"En cada municipi hi haurà un tribunal ó mes, segons la importancia d'aquell, nombrats directament per lo poble y encarregats d'entendre en la correcció de las faltas, judicis verbals de petita cuantía y actes de conciliació". Aquest és textualment reproduït l'article 92 del projecte de constitució de 1883.

Quan parlem o ens parlen de la Justícia, tots pensem en grans palaus judicials, grans edificis, jutjes seriosos, inclús amb algunes estrelles mediàtiques ... En canvi, en 897 dels 946 municipis de Catalunya (quasi un 95% del territori) existeixen els Jutjats de Pau, òrgans que tenen jurisdicció al terme municipal corresponent, on no hi ha jutjat de primera instància i instrucció, òrgans que fan, salvant les distàncies, el que ja s'apuntava més d'un segle enrera.

A les Terres de l'Ebre hi ha 41 jutjats de pau que donen servei a 116.906 persones de les vora 176.500 que hi vivim. Avui, més d'un 92% dels jutjats de pau de Catalunya disposa almenys d'un ordinador i quasi el 87% d'una connexió a internet. Són només dos dades d'exemple que demostren que la justícia de pau arriba a quasi tots els racons del país gràcies al gran esforç inversor fet per la Conselleria de Justícia els darrers anys. Són dades que surten de l'estudi "La Justícia de Pau a Catalunya", elaborat per Marta Poblet, de l’Institut de Dret i Teconologia de la Universitat Autònoma de Barcelona i la Fundació Pi i Sunyer, i que avui ha presentat a Ulldecona la Consellera de Justícia, Montserrat Tura.

Ha estat un acte important i de reconeixement de la tasca, la majoria de vegades vocacional i poc valorada, dels jutges i jutgesses de pau d'arreu del nostre país.

0 comentaris: