dimarts, 20 d’octubre de 2009

PER QUÈ NO ?


Ara mateix m'he adherit al Manifest "Per què no?". Es tracta d'un manifest per la igualtat de col·lectiu de lesbianes, gais i transexuals dins de la nostra societat, promogut des del Programa per al col·lectiu lesbià, gai i transexual de la Generalitat, i que us reprodueixo tot seguit.

Les ciutadanes i ciutadans de Catalunya mostrem el nostre suport a la igualtat de drets de les persones lesbianes, gais, bisexuals i transsexuals (LGBT) com a marc en el qual tota persona ha de poder-se desenvolupar en llibertat, igualtat i justícia.

L'afecte és el sentiment d'aproximació entre persones que forma part indissociable de la nostra natura i que ens condueix a societats riques i creatives, en pau i llibertat.

La realització de la nostra personalitat ens porta al sentiment profund de la felicitat, que és allò que totes les persones busquem. I aquesta realització no es pot fer a partir de la negació i el rebuig sinó a partir de l'estimació, l'afecte i el coneixement.

Dins d'aquest marc d'igualtat, reconeixem la diversitat i la riquesa de la realitat i, per tant, la diversitat que també suposa el col·lectiu LGBT.

Per tot això manifestem:

1. Que és necessari valorar l’afectivitat i l’estima sigui quina sigui l’opció sexual-afectiva que es prengui.
2. Que totes les persones són iguals davant la llei, i el col·lectiu de lesbianes, gais, bisexuals i transexuals també han de tenir aquest reconeixement en tots els àmbits.
3.Que cal reconèixer la diversitat com un element positiu i ric que permet un major grau de cohesió a la nostra societat.
4. Cal prevenir les actituds discriminatòries cap al col·lectiu LGTB i actuar davant d’aquestes.
5.Que cal facilitar les condicions perquè totes les persones LGBT puguin fer pública la seva orientació i identitat quan vulguin.
6.El nostre suport a la campanya PER QUÈ NO de sensibilització sobre la realitat LGBT.

0 comentaris: