dijous, 15 d’octubre de 2009

LLEI DE SALUT PÚBLICA, UNA LLEI INNOVADORA I TRANSFORMADORA


El Ple del Parlament de Catalunya va aprovar ahir amb els vots favorables dels 129 diputats i diputades assistents, de tots els grups, el projecte de llei de Salut Pública de Catalunya, la consolidació del model sanitari català. La Llei reconeix la importància de l’acció interdepartamental i intersectorial per a promoure i protegir la salut i prevenir la malaltia, no només per curar-la, com es feia fins ara. Alhora, la Llei permetrà treballar contra les desigualtats en salut per raó de gènere, classe social i grup ètnic.

Mitjançant aquesta importantíssima Llei, es crea també l'Agència de Salut Pública de Catalunya, com a òrgan executiu, governat conjuntament per la Generalitat de Catalunya i els ajuntaments (a qui se'ns reconeix així la nostra aportació, donant-los les competències oportunes).

És una llei en positiu, que contribuirà a enfortir els recursos físics, mentals i socials, individuals i col·lectius per potenciar la salut, i alhora reduir els riscos per la salut, tant ambientals i socials, com d’estils de vida. És una llei innovadora, que incorpora les visions més modernes de l’abordatge de la salut, una llei integradora i una llei que desplega drets i deures dels ciutadans i de la comunitat envers la seva salut.

Aquestes actuacions, a més de revertir en una millora de la salut individual i col·lectiva de la població i en la millora de la qualitat de vida, també suposen un estalvi considerable a llarg termini. Diversos estudis internacionals demostren que cada euro invertit en accions de salut pública és 50 vegades més productiu en termes de salut que l’assistència sanitària a la malaltia, enfortiment així la sostenibilitat financera del sistemes de salut i benestar.

La norma també ha estat pensada per donar resposta als nous reptes plantejats per la globalització com el canvi climàtic, o les diverses crisis de salut pública a nivell internacional que s’ha produït en els darrers anys, com la malaltia de les vaques boges o el risc de de la grip nova per posar dos exemples.

Així doncs, estem davant d’un llei progressista i transformadora, la primera llei de Salut Pública de l’Estat espanyol que incorpora les tendències internacionals més innovadores, que posa la salut com un element clau de l’agenda política, i que permetrà respondre a les noves necessitats “glocals” (global-local), garantint prestacions individuals i col·lectives, per generar confiança i seguretat en la ciutadania i en els agents econòmics i socials.

0 comentaris: