dijous, 8 d’octubre de 2009

MÓN LOCAL I CANVI CLIMÀTIC


Aquesta setmana a Tarragona s'ha fet una jornada sota el títol "Món Local i canvi climàtic: què podem fer?", organitzada per la Diputació. Vaig participar-hi en una taula rodona junt amb els Alcaldes de Flix i Riudecanyes, el tinent d'alcalde de la Morera de Montsant i l'Alcaldessa d'Ulldemolins, per explicar l'experiència de cada municipi i les accions que realitzem enmarcades en l'Agenda 21. Per a natros el document, que vam aprovar fa poc més de dos anys, es tracta d'un pla estratègic que dissenya de forma concreta les actuacions a desenvolupar en el camí cap a la sostenibilitat, amb dos eixos claus, un de socieconòmic i un altre d’ambiental. Fins avui podem dir que a Ulldecona hem executat o es troben en execució el 60% de les accions previstes.

El Pla d'Acció Local de l’Agenda 21 d'Ulldecona treballa set línies estratègiques al voltant de la dimensió ambiental, econòmica, social i territorial. El primer és l'organització administrativa i execució de les competències municipals; el segon, la democràcia participativa i informació ambiental, el tercer, la millora en la gestió i conservació del medi natural; el quart, la millora de la sostenibilitat urbana i industrial; el cinquè, la potenciació de la diversificació econòmica; el sisè, la millora del benestar de a ciutadania; i el setè, la millora dels aspectes territorial.

Enquadrats en alguna d’aquestes set línies estratègiques es proposen 27 programes i, dins d’aquests, 84 accions. Totes i cadascuna d’elles estan descrites al document amb els objectius, la prioritat, la quantificació econòmica, els terminis d’execució i indicadors de seguiment, entre altres dades. En aquest marc hi trobem accions com el Sistema d'Informació Energètica, la recollida selectiva, l'impuls d'energies renovables i la creació d'un Centre d'Interpretació al voltant d'aquestes, la millora de la xarxa de subministrament d'aigua, la senyalització d'itineraris de natura, la protecció de zones mediambientalment vulnerables, el banc de terres, la semipeatonalització d'alguns carrers, accions de mobilitat, la limitació de velocitat ... i un bon seguit més de projectes. Ens queda molta feina per fer, però estem compromesos a continuar impulsant accions per mitigar els efectes del canvi climàtic. Fa pocs mesos ens adheriem com Ajuntament al "Pacto de alcaldes por una energia sostenible local” de la Comissió Europea amb l’objectiu de reduir les emisions de CO2 en un porcentatge superior a 20% per al 2020.

Algú pot pensar, i totes estes coses tan menudes tenen alguna repercusió ? Rotundament, SI. Tot suma. Per algun lloc s’ha de començar. Deia el poeta “caminante no han camino, se hace camino al andar, golpe a golpe, verso a verso”. És el mateix, persona a persona, casa a casa, poble a poble, país a país ... si sumem, al final, veurem els resultats.

0 comentaris: